Naše služby

Tento formulář vám umožní vybrat typ služby a konkrétní službu

Nejprve vyberte typ služby, poté zvolte konkrétní službu a klikněte na tlačítko "Zobrazit službu"

×
21/06/2023
| Články

Art Centrum Terezín startuje pilotní sezónu. A vy jste zváni!

Art Centrum Terezín (ACT) si klade za cíl vytvořit komunitní prostor pro užité umění, které bude v kraji rozvíjet tvůrčí přemýšlení a schopnosti. Projekt podpořený a financovaný Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK) spouští pilotní sezónu v prostorách Dělostřeleckých kasáren v terezínské Velké pevnosti za podpory sdružení Terezín – město změny. Slavnostní otevření proběhne v pátek 30. 6. od 14:00.

Nápad na založení uměleckého centra vzešel z potřeby rychlé akce oživení města Terezín loni na podzim při společných dialozích Inovačního centra Ústeckého kraje, sdružení Terezín-město změny a kulturní platformy Adequate stuff. Iniciativa propojuje několik cílů naráz: přivést do Terezína kulturní dění a návštěvníky, rozvíjet umělecká řemesla a design v Ústeckém kraji a v dlouhodobé perspektivě přispívat k vytváření nových pracovních míst a zvyšování profesní odbornosti. Unikátnost konceptu spočívá v symbióze s potřebami historických prostor a zainteresovaných organizací, důsledné filozofie udržitelnosti a recyklace a zaměření na aktuální problémy regionu.

ACT využije stávající prostory v budově Dělostřeleckých kasáren, kde má nejprve vzniknout komunitní dílna zaměřená na šití, háčkování, práci s textilem a jiné drobné práce. Šicí ateliér shromažďuje dary v podobě nevyužitých materiálů, strojů a jiného vybavení, které věnovala např. světově proslulá firma TON či jednotliví dárci z řad veřejnosti. Pro studenty i absolventy uměleckých fakult vznikne místo, kde mohou během svých uměleckých rezidencí s dary volně pracovat, což platí i pro zájemce z řad široké veřejnosti na plánovaných workshopech. “Efektivní, estetické a společensky odpovědné využití toho, co je běžně a zbytečně považováno za odpad, je jednou z hlavních výzev současnosti. Pracovat s tím, co máme k dispozici je tedy nejen tím nejlevnějším, ale také tím nejinovativnějším přístupem. Ty nejzajímavější nápady vznikají právě na základě takových tvůrčích omezení,” vysvětluje zakladatelka Hannah Saleh svou filosofii.

zainteresovaných organizací, důsledné filozofie udržitelnosti a recyklace a zaměření na aktuální problémy regionu.

ACT využije stávající prostory v budově Dělostřeleckých kasáren, kde má nejprve vzniknout komunitní dílna zaměřená na šití, háčkování, práci s textilem a jiné drobné práce. Šicí ateliér shromažďuje dary v podobě nevyužitých materiálů, strojů a jiného vybavení, které věnovala např. světově proslulá firma TON či jednotliví dárci z řad veřejnosti. Pro studenty i absolventy uměleckých fakult vznikne místo, kde mohou během svých uměleckých rezidencí s dary volně pracovat, což platí i pro zájemce z řad široké veřejnosti na plánovaných workshopech. “Efektivní, estetické a společensky odpovědné využití toho, co je běžně a zbytečně považováno za odpad, je jednou z hlavních výzev současnosti. Pracovat s tím, co máme k dispozici je tedy nejen tím nejlevnějším, ale také tím nejinovativnějším přístupem. Ty nejzajímavější nápady vznikají právě na základě takových tvůrčích omezení,” vysvětluje zakladatelka Hannah Saleh svou filosofii.

Podobu centra v jeho pilotní fázi do velké míry udávaly i stávající prostory, které se nacházejí v Dělostřeleckých kasárnách: vkusně zrepasované pokoje, doteď využívány jen příležitostně, a doposud stavebně slepé místo, které se promění na příjemný ateliér. “Naše sdružení je zaměřené nejen na podporu pevnosti z 18. století, ale má představovat i inovativní, moderní směr Terezína kupředu. Velice inspirativní je nejen pro mě, ale i pro velké množství oborů a nadšenců. Za stávajících podmínek je pro nás prioritou co nejvíce samostatný projekt, který ale přináší něco nového, aktivního do již za mě živoucího prostředí, kterým by Terezín rozhodně měl být čím dál více. Spolupráce s umělci je někdy velká výzva, avšak můj tým výzvy přijímá rád. Přítomnost a působení umělců zde vítáme, protože byly vždy nedílnou součástí vývoje společnosti,” zamýšlí se Vendula Bláhová, ředitelka Terezín – město změny.

Klíčovou roli v projektu sehrálo Inovační centrum Ústeckého kraje, které se nápad rozhodlo okamžitě podpořit a supervizovat. “Terezín je významným, avšak zakletým místem, které se na nejvyšších úrovních stále řeší, ale přesto se mu nedostává pomoci tak rychle, jak by potřeboval. Projekt uměleckého centra byl však jiný v tom, že byl schopný se vyvinout velice rychle, a to i za použití minimálních finančních prostředků, které jsme mohli takto narychlo uvolnit a jež byly směřovány výhradně do potenciálu lidí, kteří za centrem stojí. Má být první vlaštovkou toho, že se tvůrčí projekty v Terezíně mohou dít, a to sice tak, že vzejdou z iniciativy odspoda,” chválí si projekt Martin Mata, ředitel ICUK.

Centrum začíná skutečně skromně a minimalisticky, vzhledem k organické koncepci však v budoucnu plánuje expanzi mnoha směry, které se budou dít podle možností. Chceme rozšířit dílnu tak, aby se stala pracovištěm i pro produktový design, potažmo truhlařinu a čalounění a navázat spolupráci nejen s Fakultou umění a designu UJEP – v úvahu připadají i studijní obory zabývající se kostýmem a scénografií stejně jako jiné umělecké obory, pořádat kurzy pro veřejnost, sympozia a další kulturní akce a v neposlední řadě intervenovat v Informačním centru neboli Íčku, kde bychom časem rádi zřídili otevřenou dílnu pro veřejnost, výstavní prostor a obchod s tím nejzajímavějším, co v Ústeckém kraji vzniká a co přitom zatím nelze najít uceleně na jednom místě.” shrnuje plány zakladatelka. “Vzhledem k nekoncepční a zdlouhavé podpoře kultury, což je bohužel v České republice smutná realita, budou klíčové následující měsíce, během kterých budeme shánět sponzorskou podporu a také zajímavé spolupráce. Cílem je propojit kulturní, sociální, vzdělávací a komerční sféru způsobem, který bude životaschopný a který snad časem vytvoří i tolik potřebná důstojná pracovní místa,” dodává s tím, že úspěšnost projektu je garantována jeho potřebou v kraji.

Slavnostní zahájení pilotní sezóny proběhne v pátek 30. června od 14:00 hodin v prostorách Dělostřeleckých kasáren, Akademická 409, Terezín.

Akce je volně přístupná odborné i široké veřejnosti – více info ZDE

/zdroj: Tisková zpráva ACT – Art Centrum Terezín