Jsme ICUK

Pomáháme chytrým firmám růst.

Zvyšujeme kvalitu života v Ústeckém kraji

Vize a mise ICUK

ICUK je respektovaným spoluhráčem při transformaci Ústeckého kraje v místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, kam se budou vracet a kam budou také aktivně přicházet talentovaní lidé s chutí se na této změně podílet.

Jsme nositelem vize funkčního inovačního ekosystému v kraji a vytrvalým bojovníkem za jeho vytvoření. Svým zřizovatelům jsme zodpovědným partnerem v přípravě a realizaci strategických priorit rozvoje podnikání a znalostní ekonomiky. S rozhledem a otevřenou myslí se inspirujeme u nejlepších doma i v zahraničí, sdílíme své nápady a zkušenosti s ostatními partnery v regionu a spolu s nimi tvoříme a realizujeme nová řešení podporující podnikavost, podnikání a spolupráci aktivních lidí v kraji.

Pomáháme místním firmám nastartovat svůj podnikatelský sen i růst za hranice kraje, propojujeme partnery ze světa podnikání, výzkumu a vzdělávání, a posilujeme atraktivitu regionu pro investory s vysokou přidanou hodnotou.

Pomáháme chytrým firmám růst!

Náš tým

Martin Mata

Martin Mata

ředitel

mata@icuk.cz

Miroslav Cingl

Miroslav Cingl

konzultant, inovační vouchery

cingl@icuk.cz

Lenka Hyklová

Lenka Hyklová

finance

hyklova@icuk.cz

Tereza Váňová

Tereza Váňová

eventy

vanova@icuk.cz

Petr Vít

Petr Vít

online marketing

vit@icuk.cz

Květa Čavdarová

Květa Čavdarová

kancelář

cavdarova@icuk.cz

Václav Papřok

Václav Papřok

finance

paprok@icuk.cz

Lucie Podrápská

Lucie Podrápská

development projektů

podrapska@icuk.cz

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček

analýzy

hlavacek@icuk.cz

Jan Wedlich

Jan Wedlich

inkubátor Startup Go

wedlich@icuk.cz

petr freimann

petr freimann

business development, Platinn

freimann@icuk.cz

Ondřej Klein

Ondřej Klein

marketing, PR

klein@icuk.cz

Reference

Nutnou podmínkou úspěšné komplexní restrukturalizace Ústeckého kraje je schopnost klíčových aktérů v regionu reagovat na moderní trendy v hospodářství a ve společnosti jako takové. ICUK hraje nezastupitelnou roli iniciátora a zprostředkovatele mezi soukromými institucemi a subjekty státní i nestátní sféry vedoucího k naplnění právě výše uvedeného.

Martin Balej

rektor, UJEP

ICUK je významným akterém v regionu, který zvyšuje hospodářský potenciál oblasti, atraktivitu pro zaměstnavatele a má dlouhodobou strategii ekonomické transformace regionu a investic do sociálního kapitálu.

Adriana Dergam

Ředitelka korporátní komunikace a místopředsedkyně, Nadace Vodafone

Jako mentor se účastním řady podnikatelských akcelerátorů po celé České republice. Jsem velmi příjemně překvapen kvalitou projektů, které vstupují do podnikatelského inkubátoru ICUK. Rozhodně patří k těm nejlepším v republice.

Filip Molčan

CEO, Good Sailors

Partneři

Zakladatelé
ICUK v síti
Instituce
Firmy