DIGITAL HEALTH PLATFORM: Známe vítěze Inovační soutěže projektu D-CARE

29. 6. 2022

Dne 21. června 2022 byla možnost se seznámit s projekty finalistů mezinárodní soutěže inovačních nápadů pro oblast sociálních služeb.

Tato soutěž byla vyhlášena v lednu 2022 v 8 různých zemích podunajského regionu: v České republice, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Rakousku a Německu. Za Českou republiku soutěž spoluorganizovali partneři projektu D-CARE: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dobrovolnické centrum, z.s.

Lenka Vonka Černá

ředitelka Dobrovolnického centra, z.s.

„Hledali jsme inovativní řešení a angažované jednotlivce, start-upy či firmy, které se zabývají inteligentními řešeními problémů v oblasti zdraví a péče. Do 31.1.2022 se do inovační soutěže přihlásilo osm organizací z Maďarska, Rakouska, Bulharska a České republiky se zájmem uspět a v budoucnu pilotovat svá chytrá řešení v regionu Ústí nad Labem“

Soutěž na jedné straně umožnila poskytovatelům sociálních služeb (zejména) z ústeckého regionu zacílených na seniory definovat problémové okruhy a k nim následně najít vhodná inovativní řešení využitelná v českých podmínkách. Na druhé straně vítěz získává možnost navrhovaný produkt dotvořit a testovat ve spolupráci s regionálními aktéry.

Tomáš Siviček

v projektu vede tým z UJEP a v rámci Inovačního centra Ústeckého kraje koordinuje Digital Health platformu

„Mimořádně cenným benefitem pro fázi testování a validace produktu je: a) přístup k cílovým skupinám – poskytovatelům péče a uživatelům služby; b) expertní konzultace v procesu spoluvytváření (tzv. co-creation).“

Krom toho výherce získává možnost využít označení a logo D-Care Innovation Prize Winner 2022 pro komunikační a propagační účely.

Porota složená ze zástupců občanského i neziskového sektoru, poskytovatelů sociální péče a zástupců businessu se usnesla na vítězném chytrém řešení bulharské společnosti Sciteco21 nazvané Al Care Alerts.

Al Care Alerts umožní bezpečný společenský život lidem se zrakovým postižením. Jeho využití sníží případné pocity osamělosti či uzavřenosti a na druhou stranu zvýší životní komfort této skupiny obyvatel.

Technologie propojuje kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Lidem se zrakovým postižením umožní žít v samostatné domácnosti bezpečněji. Po zazvonění u dveří AI hlasem popíše návštěvníky (věk, pohlaví a počet lidí). Klient se sám rozhodne, zda takovou návštěvu pomocí vzdáleného otevírání dveří vpustí do svého domova či nikoli.

 „Al Care Alerts má potenciál budoucího využití v podmínkách České republiky. Během Co-Creation procesu, který sestával ze 3 online workshopů pořádaných v dubnu s tematickými okruhy: a) jobs to be done, b) bariéry vstupu na trh a c) storytelling, se na tom shodli stakeholdeři a partneři, kteří dali společnosti Scitecto21 zpětnou vazbu a podněty k budoucí implementaci chytrého řešení Al Care Alerts v České republice,“ doplňuje koordinátorka inovační výzvy Jiřina Písková

21. června 2022 proběhne online Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event, kde se i širší veřejnost seznámí se zajímavými a průkopnickými řešeními vítězů naší inovační soutěže a bude zde možnost využít výměny zkušeností s výjimečnou sítí aktérů v oblasti péče a zdraví z osmi evropských zemí. Další informace budou dostupné zde:  https://www.facebook.com/events/408156104527024?ref=newsfeed

„V září se pak uskuteční poslední validační workshop s vítěznou společností Scitecto21 nad vypracovaným business model canvas, který finalizuje budoucí uplatnění chytrého řešení All care Alert v České republice,“ uzavírá Jiřina Písková za tým D-CARE Česká republika.

Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách a vytvoření podmínek pro tvorbu tzv. chytré péče, která umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace, při zvyšování efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života. Více informací k inovační soutěži a projektu D-Care lze najít zde: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care/section/innovation-contest-2021

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
Project ID: DTP656

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Partneři
Přejít nahoru