Začínající podnikatele z Ústeckého kraje mohou žádat o dotaci až do 200 000 korun

2. 5. 2023

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023 je aktuální dotační program pro malé začínající podnikatele z Ústeckého kraje, kteří můžou do 15. května 2023 žádat o dotaci od 50 000 až do 200 000 korun. Dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Podmínky dotace jsou jednoduché. Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 31. 8. 2023. Udržitelnost je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.

Z dotace lze hradit jak investiční, tak neinvestiční uznatelné náklady projektu. Dotace lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, vybavení, nářadí, nástroje, ale i na tvorbu web stránek, katalogů, propagačních materiálů či na úhradu administrativních nákladů. Naopak, dotaci nelze použít např. na mzdy, leasing, nákup dopravních prostředků nebo mobilních telefonů.  

Žadatel může podat v rámci tohoto programu jen jednu žádost, a to prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru podpory podnikání, inovací a transformace.

Podrobnější informace jsou ke stažení zde.

Dokumenty vč. návodu na vyplnění žádosti naleznete na stránkách Ústeckého kraje přímo v tomto odkazu.

Kontaktní osobou pro dotační program je Ing. Petra Razáková: razakova.p@kr-ustecky.cz, 475 657 167.

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Partneři
Přejít nahoru