Je tomu skoro přesně rok, kdy jsme se startupem Edhance sháněli 10 škol, které by dostaly jejich vzdělávací online nástroj zdarma a zapojily se tak do pilotního ověření virtuálního vzdělávání žáků na prvních a druhých stupních základních škol. Náš záměr reflektoval pandemickou situaci a nutnost vzdálené výuky žáků ve školním roce 2020/2021. A nyní vás chceme seznámit s výstupy!

Školy, které dostaly na rok licenci platformy Edhance zdarma:
 • ZŠ Chomutov
 • ZŠ Kadaň
 • ZŠ Most, Okružní
 • ZŠ Teplice, Koperníkova
 • ZŠ Štětí
 • ZŠ Varnsdorf
 • ZŠ a MŠ Tisá
 • ZŠ Neštěmice
 • ZŠ Rabasova
 • ZŠ Vojnovičova
Co školám chybí?
 • výukové nástroje, které přinášejí do výuky nové a zábavné prvky
 • univerzální nástroj pro zjednodušení agendy a administrativy
 • poradenský portál s garancí MŠMT
 • koncepční řešení distanční výuky

Zdroj: Výstupy z kvalitativního výzkumu spol InsideLab z února 2020

Zhodnocení pilotního projektu – využití platformy Edhance při kombinované výuce

Na základě dotazníkového šetření u zapojených škol, sledované období od 11/2020 – 06/2021 Přetíženost pedagogů a tlak na plnění pandemických

POZITIVA
 • Uceleně a názorně shrnutá látka, okamžité prověření získaných informací
 • Propojení nového RVP s tématy v informatice, vytvořená studovna
 • Kvalitně, zábavně, animačně a strukturovaně vypracovaná témata
 • Aplikace je kompletně vytvořená i s návodem pro učitele + testy
 • Aplikace je přehledná, jsou vhodně formulované otázky u kvízů
NEGATIVA
 • Přetíženost pedagogů a tlak na plnění pandemických opatření a doporučení
 • Časový nedostatek na seberozvoj a procvičování práce s novou aplikací
 • Špatný dosah na žáky při propojení na aplikaci
 • Nedostupnost technologií u žáků