Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) provedlo šetření mezi malými a středními podniky v Ústeckém kraji, aby získalo podněty mezi potenciálními žadateli do chystaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Téměř třetina z nich má již připravený projekt, na který by mohly zažádat. V operačním programu by mohlo být už od poloviny příštího roku alokováno až několik miliard pro podporu a rozvoj těchto podniků.

Finance v připravovaných grantových schématech operačního programu by měly směřovat především do modernizace a zavádění moderních technologií, jako je digitalizace, průmysl 4.0, cirkulární ekonomika… „Chtěli jsme mít přesnější zpětnou vazbu od těch, kterých se dotace týká, zjistit jejich potřeby a nápady, v čem by oni potřebovali podpořit. Věřím, že pro kraj i ministerstvo to budou cenné podklady,“ vysvětluje motivy šetření ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

ICUK s online dotazníkem napřímo oslovil na 5000 malých a středních podniků v Ústeckém kraji a získal od nich 98 vyplněných odpovědí. Z nich mimo jiné vyplynulo, že o dotacích z tohoto programu reálně uvažuje necelá třetina, 30 % má dokonce vymyšlený projektový záměr a 7 % pak již má dokonce projekt připravený a jen čeká na výzvy.

Zařízení a technologie vedou

Okolo 70 % procent dotázaných by ocenilo, kdyby grantová schémata byla zaměřena na pořízení zařízení, strojů a technologií, lehce nad 50 % firem by pak přivítalo výzvy v oblasti vzdělávání zaměstnanců a téměř 40 % z nich by si přálo podpořit v oblasti digitalizace podniku. Podstatná část by ocenila podporu při investicích do infrastruktury – rozšíření výroby, revitalizace či nákupu budovy.

S náměty z šetření chceme dále pracovat, právě s těmito aktivními bychom se rádi bavili i detailněji. Na první půlku dubna pro ně připravujeme online setkání, kde bychom mohli podněty diskutovat i s našimi experty na dotace. Výstupy z šetření předáme následně kraji a ministerstvu, a pokusíme vznik grantových schémat operačního programu pozitivně ovlivnit,“ doplňuje Martin Mata z Inovačního centra Ústeckého kraje.

Shrnutí online výzkumu detailněji a v grafech (pdf).