Nastala situace, na kterou se nikdo nemohl připravit. Jsme zvyklí ekonomiku podporovat za vyšší produkcí a efektivitou. Jenže najednou je tu STOP stav. Něco, co světová ekonomika nikdy nezažila. Jsou výrobky, po kterých je extrémní poptávka, kterou ale dané firmy nejsou schopny uspokojit. Pak je tu drtivá většina zboží a služeb, kde odbyt rapidně klesl nebo se naprosto zastavil. A slovní spojení „v této době“ se stalo mantrou. Jak koronavirus ovlivnil fungování firem sídlících v Ústeckém kraji?

Průzkumem jsme chtěli zjistit aktuální potřeby ústeckých firem, na základě kterých následně připravíme odpovídající podporu jejich podnikání.  Dotazník necháváme stále otevřený a vyplnit jej můžete na tomto odkazu.

Podívejme se na průběžné výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 83 firem / podnikatelů (k datu 6. 4. 2020).

Jaký typ podnikatele / firmy jste?

Jak vás ovliňuje aktuální situace kolem Covid -19?

Jaký typ státní podpory je pro vás nejvhodnější?

Jaká témata byste rádi konzultovali s experty?

Může i vaše firma pomoci – složkám IZS, obyvatelům, firmám?

OTÁZKA POUZE PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY: JAK SOUČASNÁ SITUACE OVLIVŇUJE VÁŠ VÝHLED DO BUDOUCNA?

Na základě těchto dat pro Vás připravujeme:

Přejeme vám mnoho sil v této nelehké situaci a nezapomeňte, že jsme tu od toho, abychom vám pomohli. Neváhejte se na nás obrátit.