CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Videa

 Ideová konference na téma: „Inovace a technologický transfer - výzva a příležitost pro Ústecký kraj”

 Workshop na téma: „Optické měřící a dokončovací pro praxi”

 IHK Chemnitz - Netzwerkkoordination Tschechien
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Projekt Propojení VaV pro MSPVidea

© 2019 Insion

 

 

 


News: