V Ústeckém kraji byl oficiálně zřízen podnikatelský kontaktní bod tzv. one stop shop pod záštitou Inovačního centra Ústeckého kraje. Proběhla také závěrečná konference projektu, kde byla prezentována implementace Akčního plánu.

Hlavním cílem kontaktního bodu je poskytování služeb a podpory startupům a malým a středním firmám. Spojují se zde regionální služby spolu s národními poskytovali podpory MSP jakou jsou agentury CzechTrade, CzechInvest a Technologická agentura České republiky. 

Kontakt na regionální kancelář Czechinvestu pro Ústecký kraj, která vás následně dokáže propojit i na CzechTrade a TA ČR najdete zde.

Podnikatelský kontaktní bod Ústeckého kraje sídlí na adrese: Ústí nad Labem, Velká hradební 2800/54. Na této adrese pak najdete všechny aktéry – ICUK, Czechinvest, CzechTrade a TA ČR.

Více o projektu PURE COSMOS, PGI00172 z programu Interreg Europe naleznete na mezinárodních stránkách projektu.