Úzká spolupráce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) s ústeckou společností MALFINI sklízí další ovoce. Aktuálně pomohla firma katedře informatiky k získání akreditace studijního programu aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě studia. Zatímco šířeji pojatý bakalářský studijní program se představuje v novém hávu, úžeji zaměřený navazující studijní program se představuje vůbec poprvé.

„O úspěch katedry se v tomto směru postaral především náš technický ředitel Michal Seltenreich, který zahajuje od nového semestru jako přednášející předmětu data v praxi,“ vysvětluje personální ředitelka MALFINI Jana Kučerová. Jak připomněla, pedagogickou zkušenost má i další zaměstnanec firmy, developer oddělení informačních technologií Lukáš Chrastina vedl na katedře informatiky předmět Microsoft SQL Server a na spolupráci se domluvili i pro nadcházející období. Spolu s tím umožní MALFINI studentům exkurze i praxe tak, aby už v průběhu studia poznávali realitu běžného chodu firmy. „Věřím, že se jim bude v našem kolektivu líbit stejně, jako v těchto posluchárnách,“ dodal při návštěvě nově otevřeného Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEPu ředitel oddělení informačních technologií MALFINI Jiří Dvořák, který měl možnost prohlédnout si spolu s firemními ajťáky také zázemí moderní budovy.

Prospěšnost propojení firmy s akademickou půdou si chválí i vedoucího katedry informatiky Jiří Škvor. „Považuji za nezbytné, aby se studenti během studia setkávali s reálnými požadavky a problémy, které vznikají a řeší se v každodenní praxi ve firmách. S MALFINI jsme v tomto smyslu učinili v minulosti skvělou zkušenost, když jsme do řešení společného smluvního výzkumu zapojili studenty. Také tato spolupráce nás utvrdila v tom, že to má být datové inženýrství, na které chceme zaměřit navazující neučitelské studium v oblasti informatiky, které v nabídce univerzity historicky chybělo,“ říká s pocitem hrdosti na dosažený úspěch. „Těšíme se, že uchazeči o naše studium využijí možnost podat příslušnou přihlášku ještě v aktuálně otevřeném kole přijímacího řízení,“ dodává. Jiří Škvor nezastírá ani své ambice získat pro katedru informatiky doktorandské studium.

/zdroj: TZ MALFINI