V rámci programu Podpora pro začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 rozdělí Ústecký kraj finanční prostředky pro začínající podnikatele. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 6. ročník tohoto programu.

O dotaci pro rok 2021 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2020 nebo 2021) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je 8 010 000,- Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 14. 6. 2021 do 16. 7. 2021.

Chcete se o programu dozvědět více?