3. 6. 2020 – Rada rozhodla o rozdělení první části tohoto dotačního programu a v každém ze sedmi okresů přidělila dotaci ve výši 25 tisíc Kč prvním úspěšným žadatelům. Celkem bylo podáno 4800 žádostí, uspokojeno bude první 2800 úspěšných žadatelům (prvních 400 žadatelů z každého ze sedmi okresů). Celkem bylo v první fázi rozděleno 14 350 000 Kč mezi 574 žadatelů z celkové alokace 70 milionů Kč.

9. 4. 2020 – Ústecký kraj dnes schválil dotační program „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“. Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je posílit ekonomická opatření vlády ČR ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat jejich podnikatelské aktivity a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Podpora je poskytována na provozní náklady žadatele, bezprostředně související se zajištěním podmínek pro výkon podnikatelské činnosti, které žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy nemůže z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel je 70 000 000 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Alokace programu je rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé okresy Ústeckého kraje podle sídla žadatele v den podání žádosti, tj.:

  • Okres Děčín 10 000 000 Kč
  • Okres Chomutov 10 000 000 Kč
  • Okres Most 10 000 000 Kč
  • Okres Litoměřice 10 000 000 Kč
  • Okres Louny 10 000 000 Kč
  • Okres Teplice 10 000 000 Kč
  • Okres Ústí nad Labem 10 000 000 Kč

V případě, že alokace určená pro některý z okresů nebude z důvodu nedostatečného zájmu vyčerpána, rozdělí se zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků rovnoměrně mezi okresy s převisem žádostí.

Dotace jednomu žadateli bude poskytnuta ve výši 25 000 Kč, jako neinvestiční dotace.

Pro více informací sledujte web Ústeckého kraje.