Ústecký kraj: #JeToNano

– nultý ročník nanokonference od ICUK a UJEP –

 

Registrovat se

Kdy?

Úterý 21. 9. 2021; 8:30 – 13:00

Kde?

CPTO – Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pro koho?

Firmy i veřejnost se zájmem o nanotechnologie

O akci

Nanotechnologie rezonují světem. Už dávno nejsou výsadní záležitostí výzkumných laboratoří, ale v posledních letech nacházejí cestu k praktickému využití v mnoha oblastech života. Aktuální globální pandemie upozornila na význam nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví, nicméně škála využití nanovlákenných materiálů a nanomateriálů obecně je daleko širší a má vysoký aplikační potenciál. A to i v Ústeckém kraji.

Pojďme si společně ukázat, co všechno se v našem kraji v oblasti nanotechnologií děje. Jaké tu máme firmy a výzkumné týmy? Co mají za sebou a co plánují? A najdeme mezi tím vším prostor pro nové spolupráce a nápady?

Pro všechny, které toto téma zajímá, chystáme pilotní ročník ústecké nanokonference. Přijďte se představit, ukázat co děláte nebo jen načerpat nové informace o oboru, který je perspektivní i pro transformaci celého regionu. Protože ano, i Ústí je nano!

Co vás čeká?

V rychlých medailoncích se vám představí několik firem a výzkumných týmů z Ústeckého kraje, které se nanotechnologiím věnují. Kde vidí výzkumné týmy prostor pro spolupráci s firmami a kde by naopak mohl firmám pomoci výzkum?

Po krátkých prezentacích na vás čeká exkurze, kdy si společně projdeme laboratoře a výzkumná pracoviště na Univerzitě J. E. Purkyně.

Dostatek prostoru bude také pro networking a navazování nových spoluprací.

Program

Úvodní slovo ředitele ICUK a prorektora pro vědu UJEP: Ústecká nano-vize
8:30 - 8:45
Prezentace nano-firem
8:45 - 9:15
 • PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.: Vývoj nanovlákenných struktur / Ing. Jana Růžičkova Ph.D.
 • H2O nanotec s.r.o.: Filtry na pitnou vodu pro domácnosti na bázi nanočástic uhlíku / RNDr. Jiří Polman
Prezentace výzkumných nano-týmů
9:15 - 11:00
 • Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.: Otevřená platforma pro mikro a nanobulinné pokročilé technologie / Ing. František Och
 • PřF UJEP: Nanomateriály pro ochranu životního prostředí / prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
 • FŽP UJEP: Nanosorbenty, reaktivní sorbenty. Od nanosorbentů k nanozymům / Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
 • NanoEnviCZ: Výzkumná infrastruktura, která propojila kapacity několika vědeckých organizací ČR v oblasti výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií / RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.
 • ORLEN UniCRE a.s.: Nanomateriály vyvíjené v UniCRE / Dr. Ing. Věnceslava Tokarová
 • FSI UJEP: Nanopovrchy pro využití v průmyslu / Ing. Michal Lattner, Ph.D.
Exkurze po laboratořích UJEP
11:15 - 12:15

Prohlédněte si formou komentované prohlídky pracoviště Ústeckého materiálového centra, kateder fyziky, chemie, biologie a informatiky Přírodovědecké fakulty. K vidění budou vědecké pracovny od Laboratoře povrchových analýz, přes Laboratoř separačních metod až po zcela novou Laboratoř čistých prostor (mikrofluidiky) a mnoho dalších. Fakulta životního prostředí Vás provede pracovišti katedry environmentální chemie a technologie a katedrou geinformatiky.

Networking, ukončení akce
12:15 - 13:00
A co potom?
13:00 - 15:00

Po skončení akce „Ústecký kraj – #JeToNano“ se můžete zúčastnit návazného workshopu – UniQSurf: představení předaplikačního výzkumu a vývoje funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech.

 

 • Bioaktivní povrchy
 • Funkční hybridní materiály a povrchy pro separační procesy a katalýzu
 • Počítačové modelování funkčních hybridních materiálů a povrchů
Účast na akci je bezplatná.

Akce je organizována v rámci projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II pod značkou #NovýStart.