Digital Health Platform, jejíž je ICUK součástí, získala v lednu statut referenčního místa mezinárodní sítě Reference Site Collaborative Network (RSCN). Ten uděluje organizace European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing a oceňuje jím inspirativní iniciativy v oblasti inovací ve zdravotnictví a sociální péči.

Platforma a potažmo Ústecký kraj se tím dostaly mezi evropská prestižní referenční místa, jakým je například švédský region Skåne, kde sídlí Lund University.

Je to pro nás čest, že naše snahy a iniciativy si komise všimla. Zapojení do sítě referenčních míst má umožňovat rychlejší, a tím i levnější šíření inovací v oblasti zdravotních a sociálních služeb, ale i prevence. Stáváme se tím respektovaným partnerem pro firmy a výzkumné organizace, které tím snáze propojíme s poskytovateli zdravotní péče i státní správou,“ komentuje Tomáš Siviček, koordinátor pro digitalizaci zdravotnictví v Inovačním centru Ústeckého kraje.

Digital Health Platform je neformální uskupení regionálních i nadregionálních aktérů z řad poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy a organizací pro podporu inovativního podnikání.

Součástí je například Inovační centrum Ústeckého kraje, Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, a řada technologických firem a dalších výzkumných organizací. Vznikla v létě roku 2019 a jejím cílem je implementace inovací ve zdravotnictví.

Více o Reference Site Collaborative Network (RSCN).

Další infromace o European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Více o Digital Health Platform.