UJEP podepsala smlouvu s přední globální biofarmaceutickou společností MSD Czech Republic

23. 10. 2020

Digitalizace a další technologické trendy a potřeby firem a společností z nich plynoucí vyžadují rychlou reakci vysokých škol a jejich vzdělávacích a výzkumných aktivit. Tento trend vytvořil podmínky a možnosti, aby se do globální spolupráce zapojily ambiciózní vysoká škola, jakou je UJEP, a MSD s lídry svých oborů.

Tyto společné snahy byly stvrzeny finálním podpisem ze strany Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, rukou jejího rektora doc. Martina Baleje. Ze strany MSD Czech Republic, s. r. o., je smlouva signována Anitou Elisabeth Zubak O´Connor, Executive Director.

„Studentům a akademikům smlouva otevírá cestu rozvíjet svůj talent a nápady na bázi multidisciplinarity ve spolupráci s aplikační sférou a s podporou špičkového know-how, které vnesou experti MSD do výuky, vedení kvalifikačních prací a zapojením do společných projektů,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.

Smlouva je výsledkem společného úsilí Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty a Fakulty zdravotnických studií UJEP, je také podpořena činností ICUK a regionální Digital Health Platformy. Jejím předmětem je vytvoření rámce pro všestrannou spolupráci založenou na podpoře pedagogické, vědecké, výzkumné a dalších tvůrčích činností, vedení společných projektů, přenosu poznatků a technologií.

„Smlouva vytváří také podmínky pro společné hledání a pilotní ověřování inovací v průmyslových oblastech souvisejících s činností MSD a podporu talent managementu. Zároveň podpoří přenos znalostí mezi sektory a obory a mezifakultní spolupráci,“ vysvětluje dr. Tomáš Siviček z katedry ekonomie a managementu FSE UJEP, hlavní koordinátor přípravy smlouvy na UJEP.

Primárně smlouva o spolupráci cílí na studijní programy orientované na inovace a jejich management, a to v oblastech – zdravotnická studia, informační systémy a informatika, aplikované počítačové modelování, aplikované nanotechnologie, chemie, biologie, matematika a její využití v přírodních vědách, ekonomika a management.

Zapojení do dané spolupráce je zároveň pro UJEP šancí pro navázání kontaktů s dalšími špičkovými partnery MSD IT, např. MIT, NUS apod.

„Velmi si vážíme otevřenosti MSD IT k rozšiřování spolupráce s akademickým sektorem a do našeho regionu. UJEP je zde jedinou sídlící vysokou školou, a proto také významným hráčem v oblasti výzkumu a vzdělávání. Máme ambici přispět k ekonomické transformaci regionu a díky svým aktivitám sem přitáhnout talentované lidi a inovativní firmy,“ uzavírá rektor Martin Balej.

/zdroj: TZ UJEP

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Partneři
Přejít nahoru