CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Strukturální fondy

 


 

OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Cílem Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Více informací naleznete zde.

 OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Více informací naleznete zde.

 CENTRAL EUROPE 2020

Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe

 

Program spolupráce Central Europe 2020 navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v programovém období 2007- 2013. V rámci programu Central Europe 2020 bude podporována Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy. Více informací naleznete zde.


 
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Dotační možnostiStrukturální fondy

© 2019 Insion

 

 

 


News: