Před třemi lety začali nabízet sociální služby jako zaměstnanecký benefit pro firmy. Pomůžou třeba odborně řešit zadluženost a problém exekucí zaměstnanců. Dnes jim globální společnosti doslova samy klepou na dveře, protože se svou firemní help linkou objevili díru na trhu. Jak se podniká v neziskové organizaci, jak těžké je vybalancovat dobročinné poslání a růst nezbytný pro byznys?

I takové případy řešíme v programu ICUK Platinn pro akceleraci firem. Povídali jsme si s ředitelem ústecké neziskové organizace Sociální agentura Jaromírem Lickem (JL) a koordinátorkou jejich firemních help linek Barborou Rychtaříkovou (BR).

Pane Licku, Sociální agentura je neziskovka, která začala podnikat a musím říct, že se skvělým produktem, můžete popsat začátky a cestu, jak jste k němu dospěli?

JL: Začínali jsme už v roce 2001 jako ambulantní sociální služba a loni jsme tedy oslavili plnoletost.:-) Už tehdy jsme reagovali na trh, resp. na nedostatek ze strany státu – chyběly totiž služby pro lidi s mentálním postižením, s duševní nemocí, kteří se po první atace snažili začlenit zpět do pracovního procesu, vrátit do běžného života. Na vzniku naší organizace se také podílela organizace z Německa, která nám pomohla se získáním grantu z nadace Aktion Mensch. Následně jsme pak získali grant od Evropské unie a zřídili základní nabídku služeb v sociální a pracovní oblasti pro osoby se zdravotním postižením.

Co vše si pod tím mám představit?

BR: Je to v podstatě pomoc a poradenství při řešení sociálních záležitostí, dluhových pastí, exekucí, rozvodů, důchodů, umísťování do hospiců, právních služeb etc. a také pomoc se zprostředkováním zaměstnání, nalezení pozice na míru, problematika pracovních rehabilitací, rekvalifikací včetně aktivizace a motivace našich klientů. To jsou v podstatě také dva neziskové pilíře našich služeb v sociální a pracovní oblasti.

Barbora Rychtaříková

Jaromír Licek a Barbora Rychtaříková

Nebýt závislý na jednom zdroji

To jsme ale stále u pomoci potřebným, dobročinnosti, kde je to podnikání? 🙂

JL: Také to není vše. Nějakou dobu jsme takto fungovali – poskytovali sociální služby a pracovní rehabilitaci, měli jsme zázemí, personál, finance z dotací a dostatečnou poptávku po našich službách.  Zlomový moment nastal v situaci, kdy bylo ukončeno programovací období EU a nebyla možnost získat grant na udržení realizovaných služeb a byli jsme v plné míře odkázáni na finanční zdroje z českého rozpočtu a místních samospráv. Uvědomili jsme si, že se nelze spoléhat pouze na dotace, protože když vypadnou, co potom… Začali jsme proto před osmi lety budovat náš třetí pilíř – vzdělávací instituci, která by prodejem vzdělávacích a poradenských služeb posílila vlastní hospodářskou činnost organizace.

BR: Poskytujeme školení, supervize a poradenství u poskytovatelů sociálních služeb a ve firmách, ale ozývají se nám i pěstounské organizace a instituce státní správy. Poslední tři roky třeba i úřady práce, které se zapojují do systému služeb. Ročně tak máme více než 1500 proškolených po celé ČR.

JL: Díky našim vzdělávacím a poradenským službám jsme se postupně zbavovali závislosti na dotačních zdrojích a mohli tak lépe financovat naše neziskové aktivity. Z hlediska rozpočtu organizace tvořily tyto příjmy nějakých 17 %. Ani to ale nebylo ideální. Vytkli jsme si strategický cíl toto procento navýšit až k 50 % a přemýšleli, jak toho dosáhnout, zda by nešlo naše služby nabídnout ve větší míře korporátu, protože se příjem ze vzdělávacích služeb začal zpomalovat.

Hádám, že tady už se dostáváme k vaší firemní help lince, tedy produktu, se kterým vám firmy doslova trhají ruce? Jak jste k němu dospěli?

JL: Možná bychom se k tomu nakonec nedostali, kdyby v roce 2016 nezavolal zástupce chudeřické firmy AGC Automotive Czech, která řešila problém se zadlužením zaměstnanců a zároveň svoji společenskou odpovědnost. Chemie zafungovala, jim vyhovovalo, že jsme nezisková organizace z regionu, máme jedinečné know-how a zároveň potřebovali řešit problém, že až 17 % jejich zaměstnanců se potýká se zadlužením. Ono se to nezdá, ale jedná se o velký problém v celé ekonomice – zaměstnanci se v případě exekuce ze mzdy strhávají nemalé částky, jsou demotivovaní a dostávají se do velkého stresu, nepohody. Začali tedy přemýšlet, jak zaměstnancům pomoci a nabídli zaměstnancům benefit v podobě dluhového poradenství (pochopitelně anonymního). Svým způsobem to bylo od nich pragmatické rozhodnutí – byla vysoká zaměstnanost, lidí na trhu práce nedostatek, a bylo tedy potřeba udržet stávající zaměstnance, posílit jejich vazbu k firmě. Od dluhového poradenství se to postupně rozrostlo o sociálně-právní poradenství (rozvody, soc. příspěvky…), řešení stresu či podpora v krizi. Služba se navíc netýká jen zaměstnanců, ale také jejich rodinných příslušníků.

BR: O naše služby byl mezi zaměstnanci zájem, získali jsme skvělou zpětnou vazbu. V průzkumech zaměstnaneckých benefitů se help linka umístila na druhém místě hned za stravenkami, a dokonce celková zatíženost exekucemi ve firmě klesla na současných 12 %.

Ze soutěže Zaměstnavatel roku 2017, kde help linka získala 3. cenu HR projekt roku

Jedním z pilířů Sociální agentury je vzdělávání

Obhospodařujeme šest firem s celkem 10 000 zaměstnanci

Takže vznikl nový produkt sociálního, právního či terapeutického poradenství jako zaměstnanecký benefit pro firmy.

BR: Ano,  zahrnuje dluhové poradenství, sociálně právní poradenství, poradenství při stresu, podpora v sociálně-zdravotním segmentu, tzn. např. poradenství při obstarání kompenzačních pomůcek, pomoc při umísťování rodinných příslušníků do hospice atp. Každá firma si může navolit rozsah služeb, které chce poskytnout svým zaměstnancům jako benefit.

JL: Ukázalo se také, že na trhu obdobná služba pro firmy prakticky nefungovala. AGC Automotive Czech dokonce uvažovalo o tom, že bychom službu patentovali. Provedli globální průzkum a po půl roce objevili podobný projekt v Dallasu, i když tam fungoval pouze na telefonické bázi. Nakonec jsme se společně rozhodli od patentování ustoupit, přihlásili projekt help linek do různých HR soutěží (Firemní help linka Sociální agentury a AGC získala cenu HR projekt roku v soutěži Zaměstnavatel roku za rok 2017, a dostala se do Top 5 projektů v soutěži Odpovědná firma v ČR) a začali se nám postupně ozývat další firmy. Po AGC Automotive Czech to bylo AGC Processing, dále žatecká firma Koito, Mondi CZ ve Štětí nebo ústecká firma Aperam. Asi nejznámější firmou v našem portfóliu je dánská firma Lego, resp. její kladenský závod se 2000 zaměstnanci. Celkově máme v projektu zapojeno šest firem celkem s 10 000 zaměstnanci.

Zjevně se vám podařilo najít díru na trhu a dobrý byznys plán pro vaše dříve čistě dobročinné služby, který vás může dokonce uživit úplně…

JL: O naše služby začal být u firem velký zájem. Dokonce jsme museli odmítnout jednoho velkého zákazníka, který po nás chtěl zajištění 24hodinové služby pro tisícovky svých zaměstnanců. Opět jsme se dostali do zlomového okamžiku. Uvědomili jsme si vlastní limity – personální, časové, ale i ideové – nechceme dělat jen výdělečný byznys, chceme především naplňovat naše původní poslání neziskové organizace a  udržet si kvalitu našich služeb – chceme působit v regionu, který dobře známe, pro  regionální firmy a utvořit z nich společenství spolupracujících firem. Zároveň chceme dosáhnout 50% míry soběstačnosti a samozřejmě si také uvědomujeme podnikatelskou příležitost naší firemní help linky. To byl vlastně hlavní důvod, proč jsme vstoupili do vašeho Platinnu.

Díky Platinnu jsme vyrostli o 20 %

V loňském roce jste se zapojili do akceleračního programu Platinn, kde jste si mohli vybrat zkušeného mentora. Jaké jsou tedy vaše zkušenosti, pomohl vám Platinn?

JL: Asi největším přínosem je, že se na naše podnikání a vnitřní procesy podíval člověk zvenčí, konzultant, který má bohaté zkušenosti z firemního sektoru. Pomohl nám najít odvahu k podnikání, celé to znovu promyslet, ať už co se týká personálního vyztužení a řízení, plánování, organizace práce, marketingu, finanční rozvahy nebo cenové politiky. Pracujeme na tom, jak skloubit poslání neziskové organizace s optimálním nastavením hospodářské činnosti.

BR: Určitě nás to velmi posunulo. Dostali jsme jiný pohled, podařilo se nám uchopit a realizovat spoustu věcí, o kterých jsme jen přemýšleli. Velký posun nastal v cenové politice, marketingu… Firemní help linky, které byly dříve vedeny jako projekt, získají vlastní vnitřní úsek, budeme nabírat další lidi…

Šlo by už v této fázi ten přínos vyčíslit?

JL: Pokud bychom měli vyjádřit číselně, tak jen samotné absolvování Platinnu, a nejsme ještě na konci, nám pomohlo navýšit tržby zhruba o 20 %. Díky panu Stejskalovi (konzultant Platinnu) jsme si také uvědomili, že naše podnikání je nezávislé na ekonomických výkyvech – v hospodářské konjunktuře funguje dobře, protože firmy chtějí zajímavé benefity pro své zaměstnance (pomáhají je udržet ve firmě), v době recese o to víc mohou potřebovat sociálního partnera pro negativní jevy s ní spojené.  A máme také jednu podstatnou konkurenční výhodu: byli jsme v segmentu první, máme dlouholeté know-how, a to bude náš brand do budoucna nadále odlišovat, i když už nebudeme jediní.

Přeji, ať se to daří, a děkuji za rozhovor.