SPoint Ústeckého kraje

Oblast sociálního podnikání zůstává na první pohled v ústraní, to ale neznamená, že bychom se jí také nevěnovali. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR otevíráme regionální kontaktní místo pro sociální podnikání pro Ústecký kraj.

SPoint bude zajišťovat:

 • bezplatné poradenství a konzultace,
 • vzdělávání a školení,
 • nabízet možnost spolupráce při propagaci sociálního podnikání,
 • poskytovat informace o finančních zdrojích,
 • přinášet možnost networkingu a sdílení zkušeností a
 • podporovat inkubaci nápadů pro sociální podnikání.

CO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ?

 • jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí
 • hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
 • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
 • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu

CO JE SOCIÁLNÍ PODNIK?

 • chce dělat věci jinak a lépe, tj. prvotní motivace vychází z odlišného hodnotového žebříčku zakladatelů a managementu
 • většinu z případného zisku vrací zpět do podniku nebo ho věnuje na společensky prospěšné účely
 • respektuje zájmy a individuální potřeby svých zaměstnanců, usiluje o jejich identifikaci se sociálním podnikem
 • zpravidla zaměstnává znevýhodněné osoby (integrační sociální podnik), není to ale podmínkou
 • je nezávislý, spolupracuje s místní komunitou a zainteresovanými skupinami (stakeholdery), chová se partnersky

Principy sociálního podniku

Dle platné výzvy 024 OPZ+. Kompletní znění včetně komentářů a způsobů dokazování najdete ZDE.

Zdroj: ceske-socialni-podnikani.cz

Možnosti financování sociálního podniku

vlastní
prostředky
půjčky
a úvěry
granty
a dotace
příspěvky
ze zákona
jiné
zdroje
→ Obraťte se na naši konzultantku pro Ústecký kraj, která vám poskytne odborné poradenství:

Ing. Lenka Macková

777 549 381

čtvrtek 8:00 – 15:00 h.

ICUK Space Hradební, Work Space,

Velká Hradební 2800/54, Ústí n. Labem

Katalogy ke stažení ↓

Přejít nahoru