Regional Innovation Valleys

Regional Innovation Valleys (RIV) je evropská iniciativa zaměřená na posílení inovací v Evropských regionech, přičemž se zvláště soustředí na překlenutí rozdílu v inovacích podporou inovací v oblasti deep technologie. Iniciativa usiluje o spojení inovačních aktérů napříč Evropou, řešení společenských výzev, podporu větší soudržnosti a propagaci meziregionálních inovačních projektů. Cílem je vytvořit komunitu regionů, které řeší místní výzvy a potřeby, zatímco se řídí strategickými prioritami EU. Součástí širší agendy je  podpora zelených a digitálních přechodů, které v současné době probíhají v Evropě.

Inovační centrum Ústeckého kraje (Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK) se věnuje podpoře místních firem, podpoře podnikání, projektovému developingu a zvyšování atraktivity regionu pro investory. Usiluje o propojení partnerů ze světa podnikání, výzkumu a vzdělávání a má ambici růst za hranice regionu.

Vstup do iniciativy Regional Innovation Valleys by mohl být v souladu s cíli ICUK z několika důvodů:

  1. Zvýšená konektivita a spolupráce: Stáním se součástí RIV by ICUK mohlo výrazně rozšířit svou síť a spolupracovat s dalšími inovačními aktéry po celé Evropě. To dobře souzní s posláním ICUK spojovat různé zainteresované strany uvnitř i mimo region.
  2. Řešení společenských výzev: Iniciativa RIV zdůrazňuje řešení naléhavých společenských problémů, cíl, který rezonuje s cíli ICUK podporovat inovační řešení, která mohou přispět k regionálnímu a možná širšímu společenskému blahu.
  3. Přístup k novým příležitostem a zdrojům: Iniciativa Evropské komise podporovat meziregionální inovační spolupráci prostřednictvím Fondů soudržné politiky a programu Horizon Europe by mohla poskytnout ICUK další zdroje a příležitosti k podpoře místních inovátorů a podnikatelů.
  4. Zvýšení regionální atraktivity a konkurenceschopnosti: Tím, že bude součástí uznávané evropské iniciativy, by ICUK mohl dále zvýšit atraktivitu Ústeckého kraje jako centra pro inovace a investice, čímž by přispělo k jeho cíli posílit regionální ekonomiku a konkurenceschopnost na větším měřítku.

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Přejít nahoru