#ICUK WORLDWIDE

IP SME Helpdesk / Eurochambers

EUROCHAMBERS, založena již v roce 1958, je sdružení, které působí jako oči, uši a hlas hospodářských komor a podnikatelské komunity. Prostřednictvím svých členů a sítě 1700 regionálních a místních komor v celé Evropě zastupuje více než 20 milionů podniků. Zároveň je hlavním hlasem široké podnikatelské komunity na úrovni EU, přičemž vychází ze silných vazeb komor na místní ekonomiku a jejich praktické podpory podnikatelů. Členské podniky komor, z nichž více než 93 % tvoří malé a střední podniky, zaměstnávají přes 120 milionů lidí.

IP SME Helpdesk je klíčovým nástrojem pro MSP, které se snaží expandovat na trhy v Indii a Latinské Americe. Nabízí komplexní podporu a poradenství v oblasti duševního vlastnictví, aby zajistil, že vaše inovace a tvůrčí aktivity budou chráněny. Týmy lokálních expertů mají hluboké znalosti místních právních systémů a průmyslových odvětví, a služby tak jsou přizpůsobeny vašem odvětví a konkrétním potřebám.

– zaměřuje se na hospodářskou politiku, mezinárodní obchod, podnikatelské vztahy, jednotný trh, vzdělání a udržitelnost
– spravuje tzv. helpdesky pro jednotlivé země Latinské Ameriky a Asie
– ICUK podepsalo dohodu o spolupráci a zprostředkovává kontakty na jednotlivé helpdesky

služby IP SME HELPDESK

Projekty financované EU, podporující MSP a organizace se zájmem o podnikání nebo již podnikající na indickém a latinskoamerickém trhu:

 • bezplatné přímé konzultace s expertními partnery
 • vzdělávací akce v místě, webináře
 • diagnostické nástroje připravenosti firem i přímá pomoc s registrací ochranné známky vč. přehledu finančních náležitostí s tím spojených
 • přístup k síti místních inovačních center (subjektů)
 • informace o otevřených výzvách v oblasti přechodu na zelenou ekonomiku

služby eurochambers

hospodářská politika
 • usnadnit přístup k finančním řešením
 • dluhové financování
 • minimalizace administrativy a regulací pro MSP vyplývajících ze stávajících právních předpisů EU
mezinárodní obchOD
 • volný, spravedliví a inkluzivní obchod
 • internacionalizační služby
 • partnerství veřejného a soukromého sektoru
podnikatelské vztahy
 • posílení obchodu a prosperity v celé Evropě
 • praktická podpůrná opatření
jednotný trh
 • příznivé prostředí pro MSP
 • účinné fungování sítě EEN
 • iniciativy, programy a právní předpisy EU usnadňující přístup k financím
VZDĚLÁNÍ
 • maximalizace hodnoty lidského kapitálu
 • podpora podnikatelského vzdělávání a odborná příprava = průřezové dovednosti, schopnost přizpůsobit se a podnikatelský přístup
 • spolupráce s podnikatelskou sférou a větší zaměření na kompetence než na kvalifikaci
 • politický dialog o vzdělávání a odborné přípravě
 • zlepšení učňovských programů
 • celoevropský přístup k integraci uprchlíků do pracovního procesu
udržitelnost
 • přechod na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství – nastartování příležitosti pro zelený růst a zajištění konkurenceschopnost evropského průmyslu
 • posílení služeb komor spojených s energetikou a účinného využívání zdrojů na úrovni EU

potřebuji pomoc s ochranou ZNÁMKOU / PATENTEM
v indii a latinské americe

Domluvte si s námi osobní nebo online schůzku
a získejte přímou pomoc expertních partnerů
s registrací ochranné známky
vč. přehledu finančních náležitostí s tím spojených.

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Přejít nahoru