#FINANCOVÁNÍ

Finance pro podnikání

z Operačního programu Spravedlivá transformace

Mechanismus pro spravedlivou transformaci přispívá k jedinému specifickému cíli, kterým je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Zaměřuje se na zmírňování negativních dopadů odklonu od uhlí v nejohroženějších regionech (v České republice Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj), které budou v této souvislosti v nejbližších letech čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám.

PODNIKATELSKÉ VOUCHERY


z programu Ministerstva kultury ČR

Kreativní vouchery

jsou finanční nástroj na podporu spolupráce malých a středních podniků a poskytovatelů kreativních služeb (kreativců).

Externí služby kreativních profesionálů vám mohou pomoci inovovat služby, reagovat na požadavky trhu, podpořit konkurenceschopnost.

Kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace, vzhledu i funkčnosti produktu, procesu nebo služby zvyšuje jejich přidanou hodnotu a přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů.

JAK FUNGUJE KREATIVNÍ VOUCHER

1. Vyberte si kreativceCelostátní galerie kreativců, s nímž chcete spolupracovat.

2. Podejte žádost o Kreativní voucher v dotačním portálu Ministerstva kultury.

3. V případě schválení žádosti o kreativní voucher Ministerstvem kultury realizujte projekt dle schváleného projektového záměru.

→ Pro dotazy z našeho kraje prosím kontaktujte kolegu Michala Nejedlého: nejedly@icuk.cz

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Přejít nahoru