#EXPERTI ICUK

ICUK experti

→ Potřebujete odborné poradenství, konzultaci či pomoc pro vaši firmu, projekty nebo S dotacemi?
→ Vyberte si některého z našich expertů a začněte novou kapitolu Vašeho podnikání.
NA TUTO PORADENSKOU SLUŽBU MŮŽETE ZÍSKAT DOTACI (DO VÝŠE 80% ČÁSTKY ZA KONZULTACE).

NAŠI EXPERTI

Vyberte si experta z naší regionální databáze. Jsou seřazeni dle primárního oboru, ve kterém jsou špičkou.

Pokud chcete poradit s výběrem experta, kontaktujte nás, poradíme → klikněte zde a napište nám.

Strategický nákup scouting a contracting (komplexnější řešení, řízení rizik, partnerství) • Warehouse management system, design skladu • Procurement (operativní nákup) • Logistic management (suppliers, expedition)

Finanční řízení (procesy, cashflow, banky…) • Finanční plán (sestavování a změny budgetu, nástroje) • Účetnictví • Controlling a manažerské účetnictví • Pricing • Implementace FIS

Miloš Nekola

Business Consultant, OSVČ


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • plánování a analýzy
 • interní audity
 • bankovnictví

ZKUŠENOSTI

 • téměř 30 let zkušenosti v bankovním sektoru, od analýz, plánování, auditorství až po vedení pobočky banky
 • od roku 2013 business konzultant – organizační, ekonomické, finanční a podnikatelské poradenství

Pavel Körner

Řídící partner v AAA INSOLVENCE OK v.o.s.


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • finanční distress
 • slabé cash flow
 • pohledávky či závazky po splatnosti
 • hrozba úpadku
 • záporný vlastní kapitál

ZKUŠENOSTI

 • bohaté zkušenosti na pozici insolvenčního správce
 • risk manager, Project manager, Dep. Head
 • project manager, člen týmu či expert on demand v řadě projektů v IT či Risku

 

Vývoj SW • Vývoj HW • Agilní vývoj produktu • Produkt management • UX, design produktu a služeb • Software UX • Příprava a řízení VaV projektů • Komercializace výsledků VaV • Ochrana duševního vlastnictví (IPR) • Inovační proces • Umělá inteligence / AI • Firemní IT, architektura, cybersecurity

Martin Čejka

specialista v oblasti umělé inteligence


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • specialista v oblasti umělé inteligence

 

ZKUŠENOSTI

Martin je programátor a student doktorské programu v oblasti umělé inteligence. Konzultovat můžete využití produktů a metod umělé inteligence jako jsou virtuální asistenti, rozpoznávání obrazu, klasifikace textů, predikce hodnot. Také obecné postupy vývojových aktivit (webové a mobilní aplikace).

Jindřich Josefus

IT konzultant & software architekt


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • IT konzultant
 • software architekt

 

ZKUŠENOSTI

Jindřich je konzultantem a software architektem, který je přes deset let v těsném kontaktu s pokročilými technologiemi a procesy nejen z prostředí SAPu. Má za sebou vývoj komplexnějších systémů (primárně v online prostředí) a dokáže poradit v oblastech tvorby webových & mobilních aplikací, datovými integracemi a obecnými principy jak si pomocí IT technologií usnadnit život.

Martin Jech

Podnikatel, inovátor, konzultant


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Software Development & Product Development (vývoj softwaru typu „Software as a service“)
 • problémy mezi produktovým oddělením a vývojáři
 • technologické potíže, technický dluh, vysoká chybovost
 • digitální produkty

 

ZKUŠENOSTI

Založil jsem a vedl společnost Channel PartnersObchodní společnost zastupující B2B klienty. Působil jsem jako konzultant ve společnostech Deloitte a Ersnst & Young v oblasti software Development & Product Development.

 

Katarína Antalová

jednatelka a CEO společnosti Autonomous s.r.o.


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • budování ICT společností E2E tzv. “na zelený louce”
 • implementace procesních rámců pro řízení ICT služeb z pohledu businessu
 • optimalizace provozních procesů se zaměření na efektivitu a hospodárnost
 • budování digitalizačního provozu E2E tzv. “na zelený louce”
 • coaching a mentoring zaměstnanců

ZKUŠENOSTI

 • 23 let zkušeností
 • dlouholetá praxe s krizovým řízením, coachingem a mentoringem se zaměřením na efektivitu a hospodárnost
 • práce v zahraničí (Izrael, Velká Británie, USA)
 • vedení 25 přímých podřízených

Vize, mise, hodnoty, firemní kultura • Formulace strategie • Strategická exekuce • Finanční plánování • Rozvoj a růst organizace • Leadership a manažerské dovednosti • Nastavení a tvorba týmů • Motivace, komunikace, procesy • Majitelská dohoda a zadání • Podíly, opce • Vstup investora • M&A • Následnictví, předávání firmy • Krizový management • Agilní řízení

Leoš Kubíček

spolumajitel a CEO skupiny firem Holistic management, s.r.o


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • obchodní strategie
 • řízení portfolia značek
 • virtuální a rozšířená realita
 • profesionální koučink a strategické firemní poradenství
 • holistic management

ZKUŠENOSTI

 • víc než 20 let zkušeností v obchodě a vedení firem
 • obchodní ředitel několika nadnárodních značek
 • zakladatel a spolumajitel společností, nabízející služby holistic managementu a  virtuální reality

Radim Bzura

manažer a člen managementu O2


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • poradenství v oblasti řízení změn
 • obchodní a prodejní strategie
 • business development
 • ekonomické analýzy, marketing

ZKUŠENOSTI

Radim je manažerem Network field force ve společnosti O2, kde je zodpovědný za řízení týmů techniků v celé ČR, logistiky, TV a rozhlas přenosů. Je odpovědnou osobou v obchodním rejstříku za všechny fixní služby O2,

Mezifiremní mentor za O2 – Innogy, ČSOB, NET4GAS, Moneta, VTI Wayra (konzultant)

Jednatelem společnosti R2 Consulting, kde zodpovídá za marketing a ekonomické analýzy.

V neposlední řadě je dlouholetým mentorem a expertem podnikatelského inkubátoru StartUp Go

Lukáš Jánošík

Marketer, Mentor, Speaker


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • strategický management
 • strategický marketing
 • produktový vývoj
 • propagace, PR a podpora prodeje
 • optimalizace
 • mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání

 

ZKUŠENOSTI

Lukáš se vypracoval postupně z juniorské pozice až do top managementu firmy Catherine a spolu s majiteli se podílel na nejvyšším vedení firmy, která zaměstnávala více než 100lidí  a působila na desítkách zahraničních trhů.

Vzhledem k jeho osobnostnímu zaměření, životním zkušenostem, ale i vzdělání a pracovním kompetencím nabízí zejména strategický management, strategický marketing, mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání.

Lukáš Šafařík

Operations management


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Operations management
 • řízení firmy firmu přes čísla od rozpočtu přes controlling k jednotkovým nákladům
 • vedení týmu i s využitím třetích stran v oblastech jako produkt, vývoj, marketing nebo logistika
 • nastavení dlouhodobé a střednědobé cílů, řízení priorit a nastavení efektivních procesů

 

ZKUŠENOSTI

Řídil jsem velké provozy v USA a ČR pro světové leadery jako UPS nebo DHL. Odpovídal za výsledky divizí a firem po stránce tržbové i nákladové. Pomáhal jsem škálovat 2 platformní post startupy (Dáme jídlo a Liftago) a vedl start up yachting.com zaměřený na pronájem jachet.

Katarína Antalová

jednatelka a CEO společnosti Autonomous s.r.o.


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • budování ICT společností E2E tzv. “na zelený louce”
 • implementace procesních rámců pro řízení ICT služeb z pohledu businessu
 • optimalizace provozních procesů se zaměření na efektivitu a hospodárnost
 • budování digitalizačního provozu E2E tzv. “na zelený louce”
 • coaching a mentoring zaměstnanců

ZKUŠENOSTI

 • 23 let zkušeností
 • dlouholetá praxe s krizovým řízením, coachingem a mentoringem se zaměřením na efektivitu a hospodárnost
 • práce v zahraničí (Izrael, Velká Británie, USA)
 • vedení 25 přímých podřízených

Martin Mikulášek

Centrum zdraví, s.r.o., jednatel


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Vedení obchodních týmů – výběr, motivace, rozvoj
 • Marketing
 • Řízení distribuční sítě

ZKUŠENOSTI

 • Vývoj produktů
 • Práce na definici cílových skupin a kampaních
 • Školení a rozvoj distribuční sítě (bankovní, nebankovní)
 • Prodejní a poprodejní servis klientům
 • Vedení obchodního týmu – výběr regionálních zástupců, jejich rozvoj, motivace
 • Kapitálové obchody

Tomáš Čekal

Jednatel, OSVĆ


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Poradenství systémů řízení
 • Vize, mise, hodnoty, firemní kultura
 • Podniková ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Koordinace BOZP na staveništi a požární ochrana

 

ZKUŠENOSTI

 • Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování pro malé, střední i velké podniky v oblasti Systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 17025, ISO 13485, ISO
  17025 a dalších, provádění interních auditů, podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování produktové certifikace dle EN 1090, EN 15058,
  podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Znalost právních požadavků v oblasti řízení společnosti, uvádění produktů na trh, bezpečnosti a
  ochrany při práci, požární ochrany a podnikové ekologie, účast a podpora v rámci kontrol a auditů

Josef Tyl

Business a dotační poradce


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • HR
 • Externí financování ve formě grantů a dotací
 • Začáetek podnikání – práva a povinnosti podnikatele
 • Účetnictví a finance

 

ZKUŠENOSTI

 • Vedení personálních oddělení
 • Zodpovědnost za legislativu, BOZP, částečně ISO
 • HR controlling, výkonnost zaměstnanců, odměňování
 • Jednání s odborovou organizací
 • Řízení personálních nákladů

Jakub Beneš

Fyzikální ústav Akademie věd ČR / manažer digitálního inovačního HUBu B4I


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Výběr a implementace ERP, APS a MES systémů
 • Řízení výroby, vedení lidí, nastavování měřitelných cílů
 • Řešení kompetenčních modelů, zpětných vazeb a motivace zaměstnanců

 

ZKUŠENOSTI

 • Příprava a rozběh inovačního HUBu ve spolupráci akademických partnerů, průmyslu a místních institucí
 • Řízení výrobního závodu BENEŠ a LÁT a.s. Z02, dlouhodobě v provozním zisku.
 • Zavedení ERP SW KARAT do výrobních procesů BaL. Zavedení APS II do denního používání k řízení výroby.
 • Spolupráce na tvorbě MES systému S-DATA v BaL pro online i offline hodnocení procesů výroby.
 • Plánování a optimalizace výroby (nové technologie, snižování zmetkovosti)

Radka Jansová

Organizační konzultant, mentor, interim manažer


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • tvorba a změna organizační struktury, manažerské role a leadership, firemní kultura
 • Vtdělávání, hodnocení výkonu a zpětná vazba
 • Brand a employee engagement
 • Customer experience
 • Recruitment proces
 • GDPR

ZKUŠENOSTI

 • řešení v oblasti lidí, týmů a organizace, firemní kultury a komunikace, rozvoje a vzdělávání, řízení vztahů a zaměstnanci, zákazníky a dodavateli
 • European Women on Boards – repositioning, organizace, tvorba a implementace komunikační a akční strategie, vzdělávání, networking, PR aj.

Jarmila Brixová

HR profesionálka, We Invest in People poradkyně, Wellbeing koučka, mentorka, facilitátorka a zakladatelka firmy Wellbeing


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Nastavení HR procesů podporující wellbeing kulturu (implementace wellbeing kultury)
 • Implementace standardu kvality řízení a péče o lidi ve společnosti (We Invest In People)
 • HR audit, design HR procesů, HR strategie
 • Změna firemní kultury
 • Rozvoj leadershipu

ZKUŠENOSTI

 • Vytvoření konceptu Wellbeing a jeho pěti pilířů, design online wellbeing diagnostiky „Můj osobní
  wellbeing“, vytvoření wellbeing strategie, měření a implementace wellbeing kultury v organizacích
 • Mentorka v rámci programu Equilibrium – rozvojový program pro talentované ženy
 • Strategické řízení a rozvoj lidí ve společnosti – design nových HR procesů – náboru, adaptace, nový odměňovací systém, budování HR brandingu, nový vzdělávací a rozvojový systém „Zátiší Academy“, interní komunikace – design interního časopisu „Chuťovky“, transformace firemní kultury

Průzkum trhu • Marketingová strategie a produktový marketing • Growth marketing (vyhodnocení, big data, nástroje, web) • Digital / online marketing • Customer experience • Brand building / management • Public Relations • Obsahový marketing / copywriting • Mezinárodní marketing • B2C Specifika • B2B Specifika • Obchodní a Go-to-market strategie • Řízení obchodního týmu, CRM (výběr a implementace) • E-Commerce • Zahraniční obchod a expanze do zahraničí • Řízení partnerských sítí, nepřímý prodej • Zákaznická péče a Customer Success • B2C specifika obchodu • B2B specifika obchodu

Marek Česal

Founder of be#wow digital agency


 

EXPERTÍZA

 • UX design a digitální marketing
 • brand identity, implementace do online a offline prostředí

 

ZKUŠENOSTI

Marek je kreativní nadšenec a detailista, což mu umožňuje vyvíjet unikátní a účinné strategie, které posouvají brand na novou úroveň. Jeho inovační přístup a touha po dokonalosti zajistí úspěch jeho klientů a budování trvalých vztahů s jejich zákazníky.

 

Lukáš Šafařík

Operations management


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Operations management
 • řízení firmy firmu přes čísla od rozpočtu přes controlling k jednotkovým nákladům
 • vedení týmu i s využitím třetích stran v oblastech jako produkt, vývoj, marketing nebo logistika
 • nastavení dlouhodobé a střednědobé cílů, řízení priorit a nastavení efektivních procesů

 

ZKUŠENOSTI

Řídil jsem velké provozy v USA a ČR pro světové leadery jako UPS nebo DHL. Odpovídal za výsledky divizí a firem po stránce tržbové i nákladové. Pomáhal jsem škálovat 2 platformní post startupy (Dáme jídlo a Liftago) a vedl start up yachting.com zaměřený na pronájem jachet.

Leoš Kubíček

spolumajitel a CEO skupiny firem Holistic management, s.r.o


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • obchodní strategie
 • řízení portfolia značek
 • virtuální a rozšířená realita
 • profesionální koučink a strategické firemní poradenství
 • holistic management

ZKUŠENOSTI

 • víc než 20 let zkušeností v obchodě a vedení firem
 • obchodní ředitel několika nadnárodních značek
 • zakladatel a spolumajitel společností, nabízející služby holistic managementu a  virtuální reality

Lukáš Jánošík

Marketer, Mentor, Speaker


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • strategický management
 • strategický marketing
 • produktový vývoj
 • propagace, PR a podpora prodeje
 • optimalizace
 • mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání

 

ZKUŠENOSTI

Lukáš se vypracoval postupně z juniorské pozice až do top managementu firmy Catherine a spolu s majiteli se podílel na nejvyšším vedení firmy, která zaměstnávala více než 100lidí  a působila na desítkách zahraničních trhů.

Vzhledem k jeho osobnostnímu zaměření, životním zkušenostem, ale i vzdělání a pracovním kompetencím nabízí zejména strategický management, strategický marketing, mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání.

Martin Jech

Podnikatel, inovátor, konzultant


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Software Development & Product Development (vývoj softwaru typu „Software as a service“)
 • problémy mezi produktovým oddělením a vývojáři
 • technologické potíže, technický dluh, vysoká chybovost
 • digitální produkty

 

ZKUŠENOSTI

Založil jsem a vedl společnost Channel PartnersObchodní společnost zastupující B2B klienty. Působil jsem jako konzultant ve společnostech Deloitte a Ersnst & Young v oblasti software Development & Product Development.

 

Martin Mikulášek

Centrum zdraví, s.r.o., jednatel


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Vedení obchodních týmů – výběr, motivace, rozvoj
 • Marketing
 • Řízení distribuční sítě

ZKUŠENOSTI

 • Vývoj produktů
 • Práce na definici cílových skupin a kampaních
 • Školení a rozvoj distribuční sítě (bankovní, nebankovní)
 • Prodejní a poprodejní servis klientům
 • Vedení obchodního týmu – výběr regionálních zástupců, jejich rozvoj, motivace
 • Kapitálové obchody

Laura Mitroliosová

Jednatelka, Co-founder


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Cirkulární ekonomika a udržitelnost
 • Nové produkty
 • Firemní strategie
 • Obalové a odpadové hospodářství
 • Nefinanční reporting

 

ZKUŠENOSTI

V oblasti bankovnictví jsem na pozici procesního manažera implementovala nový produkt na českém trhu do interních procesů banky.  Po odchodu z bankovnictví jsem se zapojila do řízení Institutu Cirkulární Ekonomiky, moje práce byla vytvořit stabilní a finančně soběstačnou organizaci bez grantů a dotací a to se povedlo. Dnes svoje zkušenosti předávám dalším novým organizacím a projektům. Po celou mojí kariéru rozvíjím nové produkty, nastavuji procesy a věnuji se vedení zaměstnanců a dalších členů týmu a nastavování zdravého finančního fungování organizací.

Radek Škornička

Marketer, interim manažer


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Marketing se zkušenostmi v oblasti FMCG a maloobchodu

 

ZKUŠENOSTI

Totální rebranding a relaunching 2 silných českých značek (drogerie Teta, barvy Balakryl) vč. budování marketingových týmů, redefinice produktového portfolia, mediální plánování, briefing a realizace.  Za přestavbu společnosti Teta získal cenu Effie 2015

Zodpovědnost za B2C komunikaci. Briefing a provádění ATL a BTL kampaně.

Aleš Holan

startup kouč a mentor, team manager, přednášející na VŠE


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • sales and team management
 • strategy and business development management
 • start-up
 • marketing management

ZKUŠENOSTI

 • oblast středně a dlouhodobých prodejních projektů
 • stabilizace a rozvoj divize
 • řízení týmů
 • marketingový plán

Radek Váňa

PR konzultant, redaktor, vydavatel


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • marketing a public relations
 • PR a komunikační kampaně, především v oblasti architektury, designu a nemovitostního trhu

ZKUŠENOSTI

 • Vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor Estetika a Teorie kultury (1999). Doktorské studium na katedře Teorie kultury dokončil v roce 2004. Od roku 1999 pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, přednáší a vede samostatné odborné kurzy v oboru marketingu a public relations.
  Specializuje se na oblast designu, architektury a nemovitostního trhu. V letech 2004-2006 byl pedagogem na pražské Vysoké škole ekonomické (kurz Praktické žurnalistiky I a II). Od roku 2019 je vydavatelem architektonického časopisu ARCHIZOOM a od roku 2022 je vydavatelem tištěného časopisu Facility Management Journal.

František Horák

expert na branding a strategii komunikace, mentor Desing Thinking,, zakladatel studia Perfect Planet


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • potřeba značky pro externí a interní komunikace
 • návrh značky, redesign
 • branding na vybrané materiály společnosti
 • návrhy UX konceptu pro web nebo aplikaci, výběr technického řešení a řízení projektu realizace

ZKUŠENOSTI

 • Ušel jsem dlouhou cestu v designu. Od základních grafických prací jsem se zkušenostmi dostal do
  vedení kreativních procesů, naučil se hledat a identifikovat důvody proč se věci navrhují a jaký je
  jejich cíl. Design a branding totiž nesmí fungovat na rovině líbí/nelíbí ale v rovině funguje/nefunguje.
  Každý projekt si zaslouží kvalitní značku, kterou se může prezentovat veřejnosti a pod kterou lidé
  hrdě vystupují.

NPI – new product introduction (zavedení do výroby) • Štíhlá výroba, workflow a layout management • Procesní řízení a jeho digitalizace (ERP/MES, MIS, MOM systémy) • Nástroje pro digitalizaci návrhu a spolupráci (CAD, CAM, PDM, PLM a další) • Výpočetní simulace a virtuální zprovoznění, digitální dvojče (topologická optimalizace, generativní design, MBS, MKP, Process Simulate a další) • Automatizace Office (konstrukce, nabídky, objednávky, TPV, plánování) • Aplikace AI ve výrobě (např. vision systémy, plánování, nabídky) • Plánování výroby (APS) • Bezpapírová výroba • Automatizace a robotizace – koncepce • Kontrola kvality – CAQ • Údržba výrobních zařízení (plánovaná /pPrediktivní údržba) • Traceabilita výrobku – rodný list • Monitoring výroby (OEE) a diagnostika výrobních strojů • Servis a údržba – AR/VR aplikace • Chytrý výrobek (sběr dat z provozování výrobku) • 3D tisk a aditivní technologie • Energy management a cirkularita zdrojů • IT infrastruktura (kabeláž, 5G, cloud atp.) • Specifika seriové výroby • Specifika zakázkové výroby

Tomáš Čekal

Jednatel, OSVĆ


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Poradenství systémů řízení
 • Vize, mise, hodnoty, firemní kultura
 • Podniková ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Koordinace BOZP na staveništi a požární ochrana

 

ZKUŠENOSTI

 • Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování pro malé, střední i velké podniky v oblasti Systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 17025, ISO 13485, ISO
  17025 a dalších, provádění interních auditů, podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování produktové certifikace dle EN 1090, EN 15058,
  podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Znalost právních požadavků v oblasti řízení společnosti, uvádění produktů na trh, bezpečnosti a
  ochrany při práci, požární ochrany a podnikové ekologie, účast a podpora v rámci kontrol a auditů

Jakub Beneš

Fyzikální ústav Akademie věd ČR / manažer digitálního inovačního HUBu B4I


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Výběr a implementace ERP, APS a MES systémů
 • Řízení výroby, vedení lidí, nastavování měřitelných cílů
 • Řešení kompetenčních modelů, zpětných vazeb a motivace zaměstnanců

 

ZKUŠENOSTI

 • Příprava a rozběh inovačního HUBu ve spolupráci akademických partnerů, průmyslu a místních institucí
 • Řízení výrobního závodu BENEŠ a LÁT a.s. Z02, dlouhodobě v provozním zisku.
 • Zavedení ERP SW KARAT do výrobních procesů BaL. Zavedení APS II do denního používání k řízení výroby.
 • Spolupráce na tvorbě MES systému S-DATA v BaL pro online i offline hodnocení procesů výroby.
 • Plánování a optimalizace výroby (nové technologie, snižování zmetkovosti)

Rozvoj organizace a strategické plánování • Employer branding, firemní kultura a hodnoty • Talent acquisition – získávání, výběr a adaptace zaměstnanců • Kariérní rozvoj • Motivační systémy • Práce s talenty • Efektivní HR (procesy, administrativa, legislativa, IS) • Interní komunikace • Mezinárodní HR

Josef Tyl

Business a dotační poradce


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • HR
 • Externí financování ve formě grantů a dotací
 • Začáetek podnikání – práva a povinnosti podnikatele
 • Účetnictví a finance

 

ZKUŠENOSTI

 • Vedení personálních oddělení
 • Zodpovědnost za legislativu, BOZP, částečně ISO
 • HR controlling, výkonnost zaměstnanců, odměňování
 • Jednání s odborovou organizací
 • Řízení personálních nákladů

Radim Bzura

manažer a člen managementu O2


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • poradenství v oblasti řízení změn
 • obchodní a prodejní strategie
 • business development
 • ekonomické analýzy, marketing

ZKUŠENOSTI

Radim je manažerem Network field force ve společnosti O2, kde je zodpovědný za řízení týmů techniků v celé ČR, logistiky, TV a rozhlas přenosů. Je odpovědnou osobou v obchodním rejstříku za všechny fixní služby O2,

Mezifiremní mentor za O2 – Innogy, ČSOB, NET4GAS, Moneta, VTI Wayra (konzultant)

Jednatelem společnosti R2 Consulting, kde zodpovídá za marketing a ekonomické analýzy.

V neposlední řadě je dlouholetým mentorem a expertem podnikatelského inkubátoru StartUp Go

Radka Jansová

Organizační konzultant, mentor, interim manažer


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • tvorba a změna organizační struktury, manažerské role a leadership, firemní kultura
 • Vtdělávání, hodnocení výkonu a zpětná vazba
 • Brand a employee engagement
 • Customer experience
 • Recruitment proces
 • GDPR

ZKUŠENOSTI

 • řešení v oblasti lidí, týmů a organizace, firemní kultury a komunikace, rozvoje a vzdělávání, řízení vztahů a zaměstnanci, zákazníky a dodavateli
 • European Women on Boards – repositioning, organizace, tvorba a implementace komunikační a akční strategie, vzdělávání, networking, PR aj.

Jarmila Brixová

HR profesionálka, We Invest in People poradkyně, Wellbeing koučka, mentorka, facilitátorka a zakladatelka firmy Wellbeing


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Nastavení HR procesů podporující wellbeing kulturu (implementace wellbeing kultury)
 • Implementace standardu kvality řízení a péče o lidi ve společnosti (We Invest In People)
 • HR audit, design HR procesů, HR strategie
 • Změna firemní kultury
 • Rozvoj leadershipu

ZKUŠENOSTI

 • Vytvoření konceptu Wellbeing a jeho pěti pilířů, design online wellbeing diagnostiky „Můj osobní
  wellbeing“, vytvoření wellbeing strategie, měření a implementace wellbeing kultury v organizacích
 • Mentorka v rámci programu Equilibrium – rozvojový program pro talentované ženy
 • Strategické řízení a rozvoj lidí ve společnosti – design nových HR procesů – náboru, adaptace, nový odměňovací systém, budování HR brandingu, nový vzdělávací a rozvojový systém „Zátiší Academy“, interní komunikace – design interního časopisu „Chuťovky“, transformace firemní kultury

Merges & acquisitions, due diligence • Investice – vstup finančního či strategického investora • Dluhové financování • Grantové financování • Crowdfunding

Miloš Nekola

Business Consultant, OSVČ


 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • plánování a analýzy
 • interní audity
 • bankovnictví

ZKUŠENOSTI

 • téměř 30 let zkušenosti v bankovním sektoru, od analýz, plánování, auditorství až po vedení pobočky banky
 • od roku 2013 business konzultant – organizační, ekonomické, finanční a podnikatelské poradenství

pro oblasti, které nejsou uvedené v uvedených oborech

výběr experta, průběh, financování

Obecný postupu, jak je možné využít experta pro vaše podnikání:

Září 1, 2023

VÝBĚR EXPERTA

Kontaktujte ICUK osobně nebo napište e-mail s poptávkou na regionálního experta. Nechte si námi poradit, nebo si sami vyberte některého z našich expertů, s kterým společně najdete řešení pro vaše dotazy, nejasnosti či situace.

Září 1, 2023
Září 5, 2023

PRVNÍ SCHŮZKA – seznámení

Sjednejte si schůzku (osobně nebo online) v co nejkratší době, ať neztrácíte zbytečně čas. Připravte si, co vás trápí a s čím chcete poradit či pomoct.

Září 5, 2023
Září 8, 2023

DRUHÁ SCHŮZKA – harmonogram

Nechte expertovi několik dní, kdy se podrobně seznámí s vaší společností, provede analýzu současného stavu, a připraví a časový harmonogram následujících setkání.
Součástí bude orientační počet hodin, které společně věnujete řešením vašich dotazů, nejasností a situace.

Září 8, 2023
Září 10, 2023

TŘETÍ SCHŮZKA – finance

Na základě návrhu harmonogramu a počtu hodin se můžete rozhodnout, jakou formu financování této služby využijete:
smluvní vztah přímo mezi expertem a vámi (mimo ICUK)
– využití některého z připravovaných Voucherů pro podnikatele (zač. 2024), kde lze finance na službu experta využít

Září 10, 2023
Září 15, 2023

další schůzky – dle potřeby

Další schůzky už následují dle harmonogramu, který si s expertem domluvíte.

Září 15, 2023

Za odvedenou konzultaci je stanovena odměna ve výši 1 500 Kč/hodinu bez DPH expertních služeb. Sazba je navrhovaná přímo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu v programech Národního plánu obnovy.

další služby pro vaše podnikání

Využití experta z regionální databáze je jedna ze služeb, které ICUK nabízí. Přehled všech služeb a jejich rozcestník naleznete na samostatné podstránce → služby.

ICUK PLATINN

B2B program pro růst obchodního a inovačního potenciálu vaší firmy
40 hodin konzultací zdarma s vybraným expertem nebo zkušeným ředitelem úspěšné firmy

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR STARTUP GO!

pro začínající podnikatele, kde vybudujeme z nápadu firmu nebo ze začínající firmy startup
workshopy, experti a mentoři, akce

VZDĚLÁVACÍ A NETWORKINGOVÉ AKCE

Organizujeme vlastní akce pro začínající i zavedené firmy, studenty, odbornou veřejnost a instituce
vzděláváme, propojujeme, vedeme, rozvíjíme

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Přejít nahoru