Žáci z Fakultní základní školy Neštěmická v Ústí nad Labem si ještě v tomto školním roce vyzkouší učení s tou nejmodernější technikou – humanoidní robotkou Pepper. Jeho zapojení do výuky na základní škole bude součástí výzkumného projektu pro přípravu dětí na digitální revoluci a zkoumání vztahu robota a žáka.

Memorandum o spolupráci ve středu 18. 9. za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka podepsalo celkem 8 institucí, které se na projektu podílejí – Fakultní ZŠ Neštěmická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (fakulty pedagogická a přírodovědecká), České vysoké učení technické, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje.

Smyslem projektu s názvem Robot jako tandemový učitel, pomocník a asistent žáků a učitele bude pilotně testovat zapojení humanoidních robotů jako tandemových učitelů (vzdělávání 4.0 / „co-bots“) do výuky na českých školách. Projekt směřuje do programu ÉTA Technologické agentury ČR. Robotku Pepper pro projekt zajistilo Inovační centrum Ústeckého kraje.

V České republice obdobných robotů už několik je, jejich využití je ale veskrze komerční. Pro účely výuky se prozatím využívá pouze na ČVUT. Nasazení na základní škole je pak zcela jedinečné.

Jak se k zapojení robota do výuky vyjádřili hlavní aktéři?

Smyslem spolupráce všech partnerů jsou celkem tři větší výzkumně-aplikační projekty. Prvním z nich je právě nasazení robotky Pepper do výuky. Jeho cílem je mimo jiné zkoumat a vyhodnotit vztah robota a žáka ve výuce, naučit je zvyknout si spolupracovat s technologií, která dřív nebo později bude zcela běžná, a dát tím dětem konkurenční výhodu,“ vysvětluje ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

Přesně toto jsou projekty, do kterých usilujeme s Inovačním centrem vtáhnout instituce z celého kraje. Chceme je společnými silami nadchnout pro moderní inovace a jsem rád, že právě ústecká základní škola je jedním z průkopníků,” uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Humanoidní roboti jsou budoucnost. Můžeme se jí bát, anebo se na ni můžeme připravit. Rozhodli jsme se pro druhou možnost. Partneři z UJEP a ČVUT pro nás naprogramují smysluplné výukové programy, aby děti bavily a posilovaly jejich inovativnost a kreativitu; navíc se interakcí s robotem děti učí zážitkem, a to je nejúčinnější,“ přidává ředitelka Fakultní ZŠ Neštěmická Marie Čápová.

Robotka Pepper umí odhadnout emoce osob ve svém okolí. S kvalitním programem bude určitě přínosem pro výuku, napomůže koncentraci a může pomoci i odbourat strach z nových technologií. Není to čistá umělá inteligence, pouze dokáže díky využití cloudových neuronových sítí občas mást nezkušeného uživatele. V uvažovaném pojetí bude ale interagovat pouze dle vloženého programu. Určitě proto není potřeba mít obavy,“ doplňuje Jan Krejčí z katedry informatiky UJEP.

A tiskovou zprávu Ministersva průmyslu a obchodu si můžete přečíst zde.