propojení výzkumu a vývoje pro malé a střední podniky

Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí”  měl pomoci k zlepšení stávající situace v regionu. Jedním z výstupu projektu byl i návrh konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje.

O projektu

Realizované akce projektu

Výstupy projektu

Inovační infrastruktura regionu

Videa

DVD – příklady dobré praxe úspěšných aktivit VaV

Videa

Ideová konference na téma: „Inovace a technologický transfer – výzva a příležitost pro Ústecký kraj”

Workshop IHK Chemnitz – Netzwerkkoordination Tschechien

 

Workshop na téma: „Optické měřící a dokončovací pro praxi”

 

DVD – příklady dobré praxe úspěšných aktivit VaV