CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Propojení VaV pro MSP


Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí”  měl pomoci k zlepšení stávající situace v regionu. Jedním z výstupu projektu byl i návrh konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje.


O projektu

Realizované akce v rámci projektu

Inovační infrastruktura regionu
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Projekty

© 2019 Insion

 

 

 


News: