Budujeme inovační ekosystém

Ústeckého kraje

Projekty, kterými měníme region

Budujeme inovační ekosystém Ústeckého kraje a o jeho rozvoj usilujeme samostatnými projekty, které mu přinesou nové ekonomické příležitosti, lepší podmínky a nebo nové nástroje a služby pro obyvatele regionu.

Ústecký kraj

#NovýStart

Na skok od Prahy i od Drážďan, v srdci divukrásné přírody a za zlomek nákladů. Je to energie talentovaných lidí, je to chemie kraje, který si vás podmaní, je to příležitosti začít znovu. Ústecký kraj – nový start.

Inovační centrum Ústeckého kraje je spoluřešitelem projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK).

Projekt navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

# Inovace v infrastruktuře

Autonomní mobilita

vývoj a testování bezpilotních aut v Ústí nad Labem

portabo

digitální platforma pro jednotná a otevřená data v Ústeckém kraji

Mobility Innovation Hub

Cílem projektu je vytvořit technologicky vyspělé prostředí, které bude schopné generovat a poskytnout zázemí, podporu a know-how inovativním projektům z oblasti chytré mobility.

Ve své pilotní fázi (2020-23) má nastavit partnerství státní správy, regionální samosprávy a soukromých subjektů. Budou zahájeny aktivity zaměřené na vyhledávání a inkubaci start-upů a rozvojové aktivity pro členy.

Digital innovation hub ICUK

podpora výzkumu a zavádění průmyslu 4.0, Smart City a Internetu věcí

Digital Health Platform

platforma pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb v Ústeckém kraji

Smart Cities v Ústeckém kraji

 

Chytrá města, chytré obce… jsou silným tématem i v Ústeckém kraji. Přehled aktivit, vzdělávacích akcí a inspirujících příkladů pro vás připravujeme na speciální tematické podstránce.

Koncept Chytrého venkova

Jedním z cílů projektu Chytrého venkova, který je zaměřen na rozvoj venkova s využitím smart řešení, bylo vyvinout koncept Chytrého venkova, reagujícího na problémy, trendy a rozvojové příležitosti pro venkovské obce. Součástí konceptu je zmapování oblastí pro vytvoření chytrých, resp. smart řešení, která mohou napomoci rozvoji venkovských oblastí, aby si venkov udržel atraktivitu v konkurenci s městy a byl stále místem, kde se dobře žije. 

Zpracovaný koncept Chytrého venkova teoreticky vymezil, jak by chytrý venkov měl fungovat. Koncept se stal východiskem pro zpracování metodiky Chytrého venkova a podkladem pro připravované školení zástupců místních akčních skupin a obcí, které by jim mělo napomoci nejen ve tvorbě rozvojových strategií, ale zvláště v rozhodování, jaká chytrá řešení jsou optimální a odpovídají podmínkám místních komunit a obcí. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu, podpořeného Technologickou agenturou ČR.

V listopadu 2019 podepsalo 18 subjektů včetně Ústeckého kraje, měst, klíčových firem, výzkumných organizací a podpůrných institucí Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku, zejména pak toho vznikajícího v technologickém procesu firem v Ústeckém kraji, který by byl v kraji zpracován zkapalněním a distribuován jako čisté bezuhlíkové palivo určené pro širokou škálu aplikací v oblasti jeho energetického využití (např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji).

Záměr je z pohledu ČR unikátní v tom, že v rámci jednoho kraje nabízí celkový uzavřený okruh od využití především již v kraji existujících výrobních kapacit vodíku, přes zpracování vodíku, jeho distribuci až po efektivní energetické využití. Celý záměr má nejen vysoce pozitivní ekologický potenciál, ale vytváří též významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji v oblasti současných progresivních celosvětových technologických trendů.

# Inovace ve vzdělávání

robotický tandemový učitel

projekt zapojení humanoidního robota do výuky na základní škole

Smyslem projektu s názvem Robot jako tandemový učitel, pomocník a asistent žáků a učitele je otestovat zapojení humanoidních robotů jako tandemových učitelů (vzdělávání 4.0 / „co-bots“) do výuky na českých školách. Pilotní nasazení proběhlo na podzim roku 2019 na ZŠ Neštěmická.

Na projektu se podílejí ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (fakulty pedagogická a přírodovědecká), České vysoké učení technické, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a ICUK.

Projekt směřuje do programu ÉTA Technologické agentury ČR.

Projekt Stages izraelského mentora talentů Ophera Brayera je zaměřen na rozvoj kreativity a matematického myšlení u žáků ZŠ. ICUK pomohl projekt rozběhnout a otestovat na devíti školách primárně v Ústeckém kraji, nasazen však byl i na školách v Praze, Mnichově Hradišti a Hořicích.

Metodu rozvíjející analytické myšlení, kombinatoriku a kreativitu zároveň v několika tisících cvičeních z oblastí hry na hudební nástroj, karate, kresby, geometrie atp. vyzkoušelo téměř 1000 dětí a byly proškoleny desítky pedagogů; ti nejlepší pak získali certifikaci pro školení dalších pedagogů.

Metoda Stages i díky pomoci ICUK získala v roce 2019 akreditaci MŠMT.

Stages

zvýšení kreativity a matematického myšlení na školách