#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

VODÍK V ÚSTECKÉM KRAJI

V listopadu 2019 podepsalo 18 subjektů včetně Ústeckého kraje, měst, klíčových firem, výzkumných organizací a podpůrných institucí Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku, zejména pak toho vznikajícího v technologickém procesu firem v Ústeckém kraji, který by byl v kraji zpracován zkapalněním a distribuován jako čisté bezuhlíkové palivo určené pro širokou škálu aplikací v oblasti jeho energetického využití (např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji).

Záměr je z pohledu ČR unikátní v tom, že v rámci jednoho kraje nabízí celkový uzavřený okruh od využití především již v kraji existujících výrobních kapacit vodíku, přes zpracování vodíku, jeho distribuci až po efektivní energetické využití. Celý záměr má nejen vysoce pozitivní ekologický potenciál, ale vytváří též významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji v oblasti současných progresivních celosvětových technologických trendů.

VODÍKOVÁ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj je prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategii.

Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě dodávek energie, ale může být využit i jako zcela bezemisní palivo či čisté energetické řešení pro budovy. V Ústeckém kraji má svou tradici a zjevně i budoucnost. S cílem zachovat význam tohoto regionu coby energetického srdce České republiky i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíková strategie Ústeckého kraje, jako první dokument tohoto druhu v České republice.

Strategie ke stažení ZDE

Martin Balej

rektor UJEP v Ústí nad Labem

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. Připravujeme rovněž specializaci studijního programu Energetika zaměřenou na čisté energie.“

EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek