#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Udržitelná mobilita

Zajímáme se o výrobu dopravních prostředků, zdroje energie pro dopravu, nové materiály pro výrobu, inteligentní dopravní systémy vč. autonomního řízení, ale i nové koncepty mobility v městském prostředí a i na venkově.

AUTONOMNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

 • Anotační středisko/laboratoř – nastartovali jsme spolupráci Valeo-UJEP/ČVUT Děčín v oblasti zpracování dat pro vývoj pokročilých asistenčních systémů řidiče
 • V roli aplikačního garanta jsme se zapojili do projektu PAVAMTIO, zaměřeného na podporu implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilních služeb do českých měst a regionů
 • S Fakultou dopravní ČVUT spolupracujeme v tématu sběru a analýzy dat v dopravě a jejich využití, dále v oblasti virtualizace fyzického prostředí pro vývoj a testování autonomních systémů a simulaci dopravních scénářů

ELEKTROMOBILITA

 • Realizujeme eventy zaměřené na čistou mobilitu a sdílení zkušeností za účasti expertů
 • Poskytujeme informace o dotačních titulech podporujících nízkouhlíkovou, bezemisní dopravu
 • Dlouhodobě spolupracujeme s LOUDA AUTO na popularizaci elektromobility a sdílené mobility v Ústeckém kraji

AUTONOMNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

UJEP/ČVUT – VALEO

projekt výzkumu
bezpilotních řízení aut

ICUK v roce 2017 domluvil a rozběhl výzkumný projekt globálního dodavatele autonomních systémů řízení společnosti Valeo a Fakulty sociálně-ekonomické UJEP, který ve finančním objemu v úhrnu desítek milionů aspiruje na nejvyšší firemní zakázku v historii UJEP.

Projekt spočívá ve vyhodnocování videí z jízd aut bez řidiče (autonomní řízení). Podílejí se na něm z velké části studenti VŠ, ale i SŠ.

Projekt byl již dvakrát prodloužen. Aktuálně (od ledna 2020) si projekt vzala pod patronát Fakulta dopravní ČVUT v Děčíně.

U SMART ZONE

projekt testování bezpilotních aut v Ústí nad Labem

ICUK se stal iniciátorem, koordinátorem a propagátorem vize testování autonomních aut v Ústí nad Labem; za projekt se postavilo vedení města Ústí nad Labem, záměr byl zahrnut do programu Re:start vč. jeho akčních plánů.

ICUK funguje zároveň jako odborný konzultant projektu a na základě jeho podkladů bylo vypsáno výběrové řízení na studii proveditelnosti.

Studie proveditelnosti vypracovaná společností KPMG a ČVUT byla po revizi schválena a přijata městem Ústí nad Labem.

největší smluvní zakázka v historii UJEP
až 124 nových pracovních míst
ÚSTÍ NAD LABEM JAKO LEADER INICIATIVY TESTOVÁNÍ AUTONOMNÍ MOBILITY VE MĚSTECH ČR

VARIANTY TESTOVAcích okruhů v ústí nad labem

dle studie proveditelnosti KPMG, ČVUT, 2018

varianta A – 6,9 km
varianta B – 20 km, část dálnice D8

ELEKTROMOBILITA

VÝHODY ELEKTROMOBILITY

 • Výrazně levnější provoz oproti běžným vozidlům
 • Téměř nulová poruchovost
 • Minimální servisní náklady
 • Plynulá a pohodlná jízda nejen v městském provozu
 • Velký potenciál zejména v městských aglomeracích a v regionech s hustou sítí komunikací
 • Pozitivní dopad na energetickou soběstačnost státu

ELEKTROMOBILITA V ČÍSLECH

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhl na Magistrátu města Pardubic seminář „Čistá mobilita – jaká je aktuální situace a budoucnost v našich městech?“, organizovaný CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), a ve spolupráci s Městem Pardubice.

V rámci programu vystoupil s příspěvkem „Aktuální data o elektromobilitě v České republice“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV, který se na oblast čisté dopravy zaměřuje.

Kompletní prezentace ZDE

ICUK A →

Cílem dlouhodobé spolupráce je popularizace elektromobility a sdílené mobility v Ústeckém kraji. Chceme být vzorem pro ostatní firmy, podnikatele i domácnosti v podpoře čisté mobility.

Spolupráce formou partnerství znamená společné:

 • eventy zaměřeny na čistou mobilitu a sdílení za účasti expertů,
 • akce napříč krajem využitím coworkingů,
 • výzkumy a porovnávací studie a
 • prezentace výstupů spolupráce na webu a sociálních sítích.

JAK NA FINANCOVÁNÍ – DOTAČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ → VÝZVA Č. 3/2022: EKOMOBILITA

PŘEDMĚT PODPORY

 • Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou elektromobily a automobily s vodíkovým pohonem. 

 • Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky), registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby, obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

FORMA, ALOKACE, TERMÍNY

 • Forma: fixní dotace na daný typ vozidla / neveřejné dobíjecí stanice
 • Alokace 600 mil. Kč
 • Příjem žádostí 6. 6. 2022 – 15. 12. 2023

Všechny informace k výzvě naleznete ZDE


NAŠE ELEKTROFLOTILA A DOBÍJECÍ STANICE

 • tři elektroauta
 • dojezd až 300 km na jedno nabití při ideálních podmínkách
 • cena provozu necelých 100 Kč / 100 km
 • AC dobíjecí stanice typu wallbox
 • nabití z 10% na 85% kapacity za 3 hodiny
 • naše elektroauta jsou tak neustále nabitÁ a připravenÁ na cesty

KDE DOBÍJET V ÚSTECKÉM KRAJI

LOVOSICE → NEJVĚTŠÍ

 • největší a nejekologičtější dobíjecí hub v ČR
 • 16 nabíjecích stojanů
 • nabití na dojezd 300 km za 14 minut
 • napájení z vodní elektrárny na Labi

SULEJOVICE → NEJRYCHLEJŠÍ

 • první ultrarychlý dobíjecí hub v ČR
 • 1 CNG plnící stanice a 3 ultrarychlé dobíjecí stanice
 • nabití až 5 automobilů za 10 minut
 • přístřešek stanice vyroben z 3D tisku

DOBÍJECÍ STANICE V ÚSTECKÉM KRAJI


zprávy a zajímavosti

Důraz na snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy roste. Pro ICUK je tohle téma dlouhodobě prioritní, a proto jsme na konci ledna uzavřeli spolupráci formou partnerství se společností Louda Auto.

Partnerství je založeno na popularizaci elektromobility a sdílené mobility v Ústeckém kraji. Abychom šli hned od začátku příkladem, ICUK dostane od Louda Auto bezplatné zapůjčení dvou elektromobilů (Renault a Hyundai) a dobíjecí stanice (wall boxy), umístěné na parkovišti před recepcí Inovačního centra.

Rodina elektromobilů ICUK se tak brzy rozroste na čtyři čistá vozidla ♥

Portfolio služeb, programů a projektů ICUK se neustále rozšiřují a na své si přišla i oblast elektromobility se zbrusu novou, samostatnou podstránkou. Naleznete v ní obecné informace a data k elektromobilitě v Ústeckém kraji i celé ČR, informace k dotačnímu programu Čistá elektromobilita a vše o partnerství a spolupráci ICUK a firmy Louda Auto.

Novinky z oblasti elektromobility přinášíme formou krátkých aktualit; výstupy spolupráce s Louda Auto budeme postupně zveřejňovat.

napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, nebo vám na stránce chybí

V barvách Ústeckého kraje jezdí dnes desítky elektromobilů, která slouží například k přepravě klientů i dětí do zdravotnických zařízení, k převozu klientů a dětí na různé akce či soutěže, k zajištění zásobování či pro služební cesty zaměstnanců krajského úřadu.

Další desítky elektro vozů patří dalším organizacím a soukromým firmám, včetně ICUK.

Největší a nejmodernější dobíjecí stanice jsou v ústeckém kraji

Partneři
Přejít nahoru