#INOVACE V URBANIZMU

TEREZÍN – nová vize

postavení ICUK v NOVé VIZi terezína

1. zajištění a spolufinancování prvního městského architekta v terezíně – walberta schmirlera

a podpora jeho činnosti pro úspěšnou revitalizaci města Terezín

2. PODPORA mezinárodní architektonickO-URBANISTICKÉ soutěžE

pomoc s prosazováním myšlenky a nalezením finančních zdrojů

3. PŘEDSTAVENÍ VIZE NA new european bauhaus FESTIVALU

prezentace v rámci doprovodného programu 3denního festivalu

INICIATIVA TEREZÍN – VIZE 2030

Iniciativa publicisty, vydavatele, fotografa a umělce Ivana Němce pro podporu dlouhodobě udržitelné revitalizace města a regionu a jejich mezinárodní propagace, ve spolupráci s vedením města, s Inovačním centrem Ústeckého kraje a s podporou Památníku Terezín.

PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE: Stručný přehled vybraných aktivit a stádií dílčích projektů, realizovaných v průběhu pandemických let 2020/2021 a tedy ve třetím a čtvrtém roce běžící rozsáhlé iniciativy

DÍLČÍ PROJEKTY INICIATIVY

1. Spolupráce s FA ČVUT, FUA TUL a s FUD UJEP

Studenti všech tří fakult pracují dlouhodobě na tématu komplexní revitalizace města Terezín jako celku, tedy „sjednocení“ obou jeho separátních částí Malé a Velké pevnosti.

2. Příprava a realizace mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže

podle pravidel a zásad Mezinárodní unie architektů UIA a České komory architektů ČKA, formou soutěžního dialogu pod vedením specializovaného profesionálního týmu.

3. Záchrana Wieserova domu

Reprezentativní fotografická publikace a putovní výstava velkoformátových fotografií dokumentující celý proces záchrany nejhonosnější stavby Terezína jako symbol a jedinečný příklad pro revitalizaci celého města -„od ruiny k perle“.

4. Violins of hope

Multimediální umělecký projekt o holocaustu v Terezíně jako součást koncertních turné mezinárodních symfonických orchestrů hrajících skladby židovských skladatelů, komponujících v Terezínském ghettu.

VIDEA K PROJEKTU
TEREZÍN – VIZE 2030

Partneři