#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

SMART CITY/SMART REGION

chytrá města, chytré obce

… jsou silným tématem i v Ústeckém kraji. ICUK je členem komise pro Smart Region Ústecký kraj, podílí se na činnosti PORTABO, tj. datové platformy Ústeckého kraje.

Tento technologický projekt se zaměřuje na big data, interoperabilitu, umělou inteligenci a internet věcí. Jeho cílem je proměnit města a regiony v chytrá místa s provázanými a otevřenými daty.


chytrÝ venkov

Koncept Chytrého venkova a zejména Metodika Chytrého venkova jsou zaměřeny na podporu rozvoje venkova s využitím smart řešení, reagujících na problémy, trendy a rozvojové příležitosti venkova. Koncept se stal východiskem pro zpracování Metodiky Chytrého venkova, která je využitelná v plánování rozvoje obcí ale i v rozhodování, jaká chytrá řešení jsou optimální a odpovídají podmínkám místních komunit a obcí.

Certifikovaná metodika ukazuje cestu pro chytrý rozvoj venkova prostřednictvím různých smart řešení, která jsou v metodice také prezentována.

Důraz byl kladen na oblasti:
a) chytré řízení obce,
b) efektivní místní ekonomika,
c) resilientní komunita a chytré služby,
d) kvalitní životní prostředí,
e) dopravní mobilita,
f) inovativní energetika. 

Na tvorbě obou dokumentů spolupracovali:

  • pracovníci UJEP, tzn. Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí,
  • pracovníci Inovačního centra Ústeckého kraje,
  • zástupci Národní sítě MAS ČR a MAS Český sever, MAS Naděje, MAS Pošembeří, MAS Labské skály,
  • pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR s konzultační podporou.

VYSOKORYCHLOSTNÍ SÍTĚ PÁTÉ GENERACE = 5G

Ústí nad Labem uspělo v soutěži „5G pro 5 měst“ a stane se tak městem budoucnosti v oblasti rychlého přenosu mobilních dat.

12. prosince 2019

Ústí nad Labem je jedním z pěti měst v Česku, kde se od poloviny roku 2020 pilotně rozběhne vysokorychlostní síť páté generace (5G). Město totiž spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhrálo soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj „5G pro 5 měst“. Partnerem města a poskytovatelem sítě je společnost Vodafone Czech Republic.

Nasazení 5G sítě v Ústí nad Labem umožní například provozovat tzv. U Smart Zónu pro vývoj a testování autonomních (bezpilotních) systémů aut v městském provozu a také podstatně rozšířit uplatnění datové platformy Ústeckého kraje PORTABO, která má za úkol konsolidovat data z celého regionu v jednotném formátu.

„Jsme moc rádi, že 5G sítě se vyzkouší právě v našem městě. Dostáváme se tím mezi elitní skupinu měst a vytváříme tak zároveň ekonomickou příležitost pro komerční sféru. Je to určitě velké lákadlo pro inovativní firmy s vlastním výzkumem a vývojem, které budou chtít své nové technologie ověřovat v 5G prostředí,“ doplňuje primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

 „Domnívám se, že právě konkrétnost našich projektů v soutěži, tedy to, že přesně víme, k čemu 5G využít, také rozhodlo. Jsme zase o kus blíže testování bezpilotních aut ve městě a spolu s otevřenými daty nám technologie 5G otevírá řadu příležitostí pro reálné naplňování konceptů smart city, internetu věcí i provádět s tím spojený výzkum a vývoj, a bude také možné vytvořit tzv. živou laboratoř pro ověřování nových technologií přímo v praxi“ říká Martin Mata, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje.

Soutěž 5G pro 5 měst vyhlásilo Ministerstvo průmyslu  obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj letos v říjnu. Hlásit se do ní mohla města a obce z celé ČR s konkrétními projekty a plány pro využití tzv. vysokorychlostních sítí páté generace. Do soutěže se přihlásilo 57 měst, z nichž porotci vybrali pět nejlepších návrhů. Vedle Ústí nad Labem, uspěla rovněž města Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Bílina. Cenu za Ústí nad Labem převzal náměstek primátora Pavel Tošovský. Záměrem soutěže bylo motivovat města a obce k intenzivnějšímu rozvoji spolupráce všech zapojených aktérů při budování a rozvoji konceptu chytrých měst. Pro Ústí nad Labem bude poskytovatelem 5G sítě společnost Vodafone Czech Republic.

Hlavním přínosem nové technologie (5G) je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy oproti standardu 4G, tzn. velké objemy dat přenesené velkou rychlostí. To může mít zásadní přínos pro tzv. internet věcí, kdy spolu pomocí internetové sítě komunikují různé objekty/věci a propojením těchto jednotlivých částí budou moci vznikat celé koncepty tzv. chytrých měst.

EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek