#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

SMART AKCELERÁTOR 2

PODPORA A ROZVOJ

INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI II.

Ústecký kraj

#NOVÝ START

Inovační centrum Ústeckého kraje je spoluřešitelem projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK).

Projekt navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

#VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ KOMPETENCÍ

vytvoření odborného týmu, který propojuje a podněcuje inovační aktivity v regionu

#MAPOVÁNÍ A ANALÝZY REGIONU

sběr dat a vytvoření podkladů a analýz pro inovativní rozvoj regionu

#MARKETING A KOMUNIKACE KRAJE

zviditelnění regionálních success stories v oblasti podnikání, inovací, V&V

#ZÁKLADNÍ TÝM

#ASISTENCE

dotační podpora pro přípravu rozvojových projektů

#PILOTNÍ OVĚŘENÍ

projektů pro nalákání/udržení expertů a komercionalizace výsledků V&V

#TWINING

získání zkušenosti v oblasti komercializace výsledků výzkumu (TU Dresden)


ÚDAJE O PROJEKTU

Realizuje: Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022

PODPORA PROJEKTU


EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek