#INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

RUBBY PEPPER

ROBOTICKÝ TANDEMOVÝ ÚČITEL

Projekt zapojení humanoidního robota do výuky na základní škole

Smyslem projektu s názvem Robot jako tandemový učitel, pomocník a asistent žáků a učitele je otestovat zapojení humanoidních robotů jako tandemových učitelů (vzdělávání 4.0 / „co-bots“) do výuky na českých školách. Pilotní nasazení proběhlo na podzim roku 2019 na ZŠ Neštěmická.

Na projektu se podílejí ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (fakulty pedagogická a přírodovědecká), České vysoké učení technické, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a ICUK.

Projekt směřuje do programu ÉTA Technologické agentury ČR.


EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek