#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Nanotechnologie a zelená chemie

Podporujeme a propagujeme nové progresivní směry a průřezová odvětví v tradičním chemickém průmyslu, jakými jsou právě nanotechnologie a zelená chemie.

Podporujeme klíčové Hráče ve výzkumných organizacích a firmách.

NANOTECHNOLOGIE

Již dávno nejsou výsadní záležitostí pouze pro výzkumné laboratoře, ale v posledních letech nacházejí cestu k praktickému využití v mnoha oblastech života od samočisticích nátěrových hmot s nanočásticemi oxidu titaničitého, přes nanočástice kovů a jejich oxidů pro lékařskou diagnostiku a destrukci nádorů a ochranu životního prostředí až po senzoriku a molekulární elektroniku.

Poslední globální pandemie upozornila na význam nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví, nicméně škála využití nanovlákenných materiálů a nanomateriálů obecně je daleko širší a má vysoký aplikační potenciál.  

  • probíhá výzkum na třech fakultách UJEP
  • oblast a využití nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví, lékařskou diagnostiku a destrukci nádorů, senzoriku a molekulární elektroniku

ZELENÁ CHEMIE

Je to tzv. chemie udržitelného vývoje a představuje zavádění principů, které redukují nebo eliminují použití či generování látek nebezpečných pro lidské zdraví i životní prostředí ve výzkumu, výrobě a aplikaci chemických produktů a procesů, např. rozpouštědla, prevence vzniku odpadu, obnovitelné zdroje energie, katalýza.

Bezpečnější chemikálie = minimalizace rizik potenciálních nehod. Jedním z cílů zelené chemie je právě hledání nových energetických zdrojů nezávislých na fosilních palivech, tzv. obnovitelných zdrojů energie, což je zejména pro Ústecký kraj velké téma.  

Partneři
Přejít nahoru