#INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Inovace ve zdravotnictví a sociálních službách

Zdravotní péče a sociální služby jsou oblast, která se nás všech velmi intenzivně dotýká a se současným demografickým vývojem její význam ještě roste. V rámci rozvoje regionálního inovačního ekosystému je potřeba podporovat inovace ve zdravotnictví a sociálních službách a ruku v ruce s tím prohlubovat spolupráci mezi akademickým, podnikatelským i veřejným sektorem.  

V Ústeckém kraji je významným hráčem Krajská zdravotní, a. s., která sdružuje 7 nemocnic a je to jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. V jejím areálu v Ústí nad Labem nyní navíc nově sídlí Fakulta zdravotnických studií UJEP, což zvýší kvalitu výuky a mezi oběma významnými institucemi prohloubí potřebnou spolupráci.  

V rámci koordinace činnosti platformy pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (ICUK je členem mezinárodní sítě Reference Site Collaborative Network) podporujeme identifikaci a rozvoj aktivit v oblasti prevence, aktivního a zdravého stárnutí, telemedicíny a využití umělé inteligence. Průřezovým tématem pak je digitalizace a nové technologie.

Naší činností propojujeme poptávku a nabídku po inovacích
na základě spolupráce subjektů
veřejné, akademické a soukromé sféry. 

PLATFORMA PRO DIGITALIZACI ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

  • DIGITAL HEALTH PLATFORM je neformální uskupení regionálních i nadregionálních aktérů z řad poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy a organizací pro podporu inovativního podnikání,
  • Vznikla v létě roku 2019  a od ledna 2020 jí byl přidělen statut referenčního místa mezinárodního sítě Reference Site Collaborative Network (RSCN), které uděluje European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.
  • V roce 2022 byl na základě existence komplexní strategie pro podporu inovací v oblasti zdraví a péče statut obhájen a navíc se v hodnocení podařilo získat téměř maximální počet hvězd v hodnocení (3* z 4*).

CÍLEM PLATFORMY je podpořit digitalizaci a inovativní Technologicky orientované přístupy a procesy ve zdravotnictví a sociálních službách.

Tereza Okurková

koordinátorka aktivit DHP, konzultantka pro inovativní zdravotnictví a sociální služby

„Platformu vnímám jako skvělou příležitost pro propojování poptávky a nabídky po inovacích v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb na základě spolupráce subjektů veřejné, akademické a soukromé sféry.“

Chcete se s námi i vy spolupodílet na inovacích ve zdravotnictví a sociálních službách?
Kontaktujte Terezu Okurkovou na okurkova@icuk.cz  

AKTUALITY

Vše důležité na jednom místě

Karolína Wankovská: Inovace je pro mě cesta k vyšší hodnotě

7. 12. 2022

Sedíme na jedné z našich událostí v ICUK WORK SPACE, kde probíhá setkání DIGITAL HEALTH PLAFORM (platforma pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb), které propojilo soukromé a akademické sféry. Prezentující se střídají u řečnického stolku a naši kolegové - Tomáš Siviček a Tereza Okurková, na vše dohlíží. To oni stojí za tímto programem. Jedna prezentace nás však zaujala nejvíce. A to především energií řečníka. Ukázky z praxe, vize do budoucna, pokora k tématu a chuť inovacemi především pomáhat lidem. To byla prezentace paní Karolíny Wankovské z Diecézní Charity Litoměřice. A my měli hned jasno, kdo bude dalším adeptem pro náš rozhovor.


Podívat se

Digital Health Platform propojila soukromou, akademickou a veřejnou sféru

22. 11. 2022

Dne 16.11.2022 proběhlo v prostorách Inovačního centra Ústí nad Labem jednání platformy pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (Digital health platformy) spojené se závěrečnou konferencí projektu D-Care (financovaného z programu Interreg Danube). První část akce, na které se sešla řada velmi zajímavých osobností z řad soukromé, akademické i veřejné sféry, nabídla inspiraci např. v oblasti inovativních technologií, práce s biomedicínskými daty či činnosti podnikatelských …


Podívat se
RSCN

Obhájili jsme statut Referenčního místa v RSCN

7. 10. 2022

Na základě existence komplexní strategie pro podporu inovací v oblasti zdraví a péče jsme získali téměř maximální počet hvězd v hodnocení, jakožto referenčního místa (3* z 4*). Jedná se o posun oproti minulému roku, kdy jsme získali 2*. Celkem bylo hodnocených 65 regionů po celé Evropě. Poprvé bylo také zavedeno 2 fázové hodnocení, které regionům poskytlo možnost prezentovat všech svých 6 …


Podívat se

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Tyto projekty vzešly z mapování problémů a potřeb zdravotnictví v průběhu jednání platformy:

Skupinu koordinuje:
Martin Zeman (MZ)

Provázaná e-Health platforma pro sdílení dat jednotlivých procesů léčby v kontextu aktuálních dat pacienta

Skupinu koordinuje:
Pavel Enderle (TeskaLabs)
Michaela Šišková (Direct People)

Mobilní aplikace ve zdravotnictví

Skupinu koordinuje:
Tomáš Siviček (ICUK, FSE UJEP)
Inka Pavelka (AIPO MSD)

Vytvoření testbedu/labu – platformy pro inovace, nové technologie a spolupráci (tvorba ekosystému)

ČLENOVÉ PLATFORMY

Téměř třicet organizací a firem s námi spolutvoří DHP a spolupodílí se na plnění cíle platformy.  

Partneři
Přejít nahoru