#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

ELEKTROMOBILITA

VÝHODY ELEKTROMOBILITY

 • Výrazně levnější provoz oproti běžným vozidlům
 • Téměř nulová poruchovost
 • Minimální servisní náklady
 • Plynulá a pohodlná jízda nejen v městském provozu
 • Velký potenciál zejména v městských aglomeracích a v regionech s hustou sítí komunikací
 • Pozitivní dopad na energetickou soběstačnost státu

ICUK A LOUDA AUTO

Cílem dlouhodobé spolupráce je popularizace elektromobility a sdílené mobility v Ústeckém kraji. Chceme být vzorem pro ostatní firmy, podnikatele i domácnosti v podpoře čisté mobility.

Spolupráce formou partnerství znamená společné:

 • eventy zaměřeny na čistou mobilitu a sdílení za účasti expertů,
 • akce napříč krajem využitím coworkingů,
 • výzkumy a porovnávací studie a
 • prezentace výstupů spolupráce na webu a sociálních sítích.

JAK NA FINANCOVÁNÍ – DOTAČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ → VÝZVA Č. 3/2022: EKOMOBILITA

PŘEDMĚT PODPORY

 • Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

  • elektromobily,

  • automobily s vodíkovým pohonem

 • Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

FORMA, ALOKACE, TERMÍNY

 • Forma: fixní dotace na daný typ vozidla / neveřejné dobíjecí stanice
 • Alokace 600 mil. Kč
 • Příjem žádostí 6. 6. 2022 – 15. 12. 2023

Všechny informace k výzvě naleznete ZDE


NAŠE ELEKTROFLOTILA A DOBÍJECÍ STANICE

 • tři elektroauta
 • dojezd až 300 km na jedno nabití při ideálních podmínkách
 • cena provozu necelých 100 Kč / 100 km
 • AC dobíjecí stanice typu wallbox
 • nabití z 10% na 85% kapacity za 3 hodiny
 • naše elektroauta jsou tak neustále nabité a připravené na cesty

KDE DOBÍJET V ÚSTECKÉM KRAJI

LOVOSICE → NEJVĚTŠÍ

 • největší a nejekologičtější dobíjecí hub v ČR
 • 16 nabíjecích stojanů
 • nabití na dojezd 300 km za 14 minut
 • napájení z vodní elektrárny na Labi

SULEJOVICE → NEJRYCHLEJŠÍ

 • první ultrarychlý dobíjecí hub v ČR
 • 1 CNG plnící stanice a 3 ultrarychlé dobíjecí stanice
 • nabití až 5 automobilů za 10 minut
 • přístřešek stanice vyroben z 3D tisku


ELEKTROMOBILITA V ČÍSLECH

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhl na Magistrátu města Pardubic seminář „Čistá mobilita – jaká je aktuální situace a budoucnost v našich městech?“, organizovaný CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), a ve spolupráci s Městem Pardubice.

Seminář byl určen pro zástupce ministerstev, vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské mobility a pro subjekty v oblasti elektromobility, alternativních paliv a čisté mobility.

V rámci programu vystoupil s příspěvkem „Aktuální data o elektromobilitě v České republice“ Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník CDV, který se na oblast čisté dopravy zaměřuje.

Kompletní prezentace ZDE


DOBÍJECÍ STANICE V ÚSTECKÉM KRAJI


zprávy a zajímavosti

Důraz na snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy roste. Pro ICUK je tohle téma dlouhodobě prioritní, a proto jsme na konci ledna uzavřeli spolupráci formou partnerství se společností Louda Auto.

Partnerství je založeno na popularizaci elektromobility a sdílené mobility v Ústeckém kraji. Abychom šli hned od začátku příkladem, ICUK dostane od Louda Auto bezplatné zapůjčení dvou elektromobilů (Renault a Hyundai) a dobíjecí stanice (wall boxy), umístěné na parkovišti před recepcí Inovačního centra.

Rodina elektromobilů ICUK se tak brzy rozroste na čtyři čistá vozidla ♥

Portfolio služeb, programů a projektů ICUK se neustále rozšiřují a na své si přišla i oblast elektromobility se zbrusu novou, samostatnou podstránkou. Naleznete v ní obecné informace a data k elektromobilitě v Ústeckém kraji i celé ČR, informace k dotačnímu programu Čistá elektromobilita a vše o partnerství a spolupráci ICUK a firmy Louda Auto.

Novinky z oblasti elektromobility přinášíme formou krátkých aktualit; výstupy spolupráce s Louda Auto budeme postupně zveřejňovat.

napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, nebo vám na stránce chybí

V barvách Ústeckého kraje jezdí dnes desítky elektromobilů, která slouží například k přepravě klientů i dětí do zdravotnických zařízení, k převozu klientů a dětí na různé akce či soutěže, k zajištění zásobování či pro služební cesty zaměstnanců krajského úřadu.

Další desítky elektro vozů patří dalším organizacím a soukromým firmám, včetně ICUK.

Největší a nejmodernější dobíjecí stanice jsou v ústeckém kraji
EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek