#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

DIGITALIZACE

DIGIT-ME

effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises

Výzkumný mezinárodní 12měsíční projekt, ukončen 30. dubna 2022

Zaměření:
Mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a středních podniků, identifikace hlavních bariér digitalizace a návrh nových podpůrných opatření, která by měla proces digitalizace usnadnit.

Vedení projektu:
Toruňská agentura pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Partneři projektu:
Inovační centrum Ústeckého kraje a Centrum technologie strojů Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj)

Aktivity projektu:
T1. Výzkum politik a nástrojů na podporu digitálních inovací pro malé a střední podniky realizovaný regionálními a národními agenturami a tvůrci politik.
T2. Výzkum potřeb digitálních inovací a stupně jejich rozvoje pomocí formuláře IMP3rove Digital Innovation Quotient (IMP3rove DIQ).
T3. Vytvoření mapy podpory digitálních nnovací ve výrobních malých a středních podnicích.
T4. Poskytnutí doporučení na základě informací získaných v úkolech T1,T2 a T3.
T5. Dodání programu podpory efektivních inovací prostřednictvím digitalizačních opatření.
T6. Dodání DOP
T7. Šíření výsledků projektu
T8. Setkání za účelem vzájemného učení se

Výstup projektu:
Design Options Paper – dokument shrnuje poznatky získané během vzájemného učení, workshopů a online konzultací. Zároveň obsahuje doporučení ke zlepšení systémů podporujících inovace ve výrobních podnicích v oblasti digitalizace.

CELÁ ZPRÁVA ZDE


PORTABO – OTEVŘENÁ DATOVÁ PLATFORMA

Stejně jako je Porta Bohemica pomyslnou vstupní branou do Čech, datová platforma Portabo je vstupní branou k regionálním datům a efektivní práci s nimi.

Co všechno přináší?

  • data pro obce, firmy a veřejnost
  • data v jednotném formátu z celého regionu
  • data pro sdílení a porovnání
  • data pro analýzu a plánování
  • otevřená data pro tvorbu aplikací atp.

Dne 1. 2. 2022 přešlo PORTABO organizačně pod nově zřízenou příspěvkovou organizaci Datové centrum Ústeckého kraje. Datová platforma tak získává skvělé technické zázemí, díky kterému bude možný její další růst.

Tento technologický projekt se zaměřuje na big data, interoperabilitu, umělou inteligenci a internet věcí. Jeho cílem je proměnit města a regiony v chytrá místa s provázanými a otevřenými daty.

Partneři