projekt GREENE 4.0

Zpracovatelský průmysl ve střední Evropě je vystaven změnám. Globální dodavatelské řetězce jsou stále více narušovány a ekologický přechod si vyžaduje udržitelnější, chytré hodnotové řetězce.

Projekt GREENE 4.0 podporuje výrobní podniky při pilotním zavádění těchto nových hodnotových řetězců. Projekt také pomáhá spoluvytvářet nové produkty a služby prostřednictvím otevřených inovačních přístupů. V nich spojuje podnikatelský sektor se vzdělávacím a výzkumným sektorem a rozhodovacími orgány.

Hlavní partner projektu

Slovinsko: Pomurje Technology Park

OBDOBÍ PROJEKTU

03/2023 – 02/2026

PARTNEŘI PROJEKTU
  • Německo: Bautzen Innovation Centre
  • Rakousko: University of Applied Sciences FH Kufstein Tirol
  • Slovinsko: University of Ljubljana
  • Česko: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Česko: Innovation Centre of Usti Region (registered association)
  • Itálie: Intellimech Consortium
  • Polsko: Krakow Technology Park ltd.
  • Maďarsko: IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd.

Hlavní stránka projektu INTERREG – GREENE4.0 → zde ←

Přejít nahoru