projekt DIGIT-ME

effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises
efEKTIVNÍ PODPORA DIGITALIZACE MALÝCH A STŘEDNÍCH VÝROBNÍCH PONDIKŮ

Výzkumný mezinárodní 12měsíční projekt, ukončen 30. dubna 2022

Zaměření:
Mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a středních podniků, identifikace hlavních bariér digitalizace a návrh nových podpůrných opatření, která by měla proces digitalizace usnadnit.

Vedení projektu:
Toruňská agentura pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Partneři projektu:
Inovační centrum Ústeckého kraje a Centrum technologie strojů Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj)

Aktivity projektu:
T1. Výzkum politik a nástrojů na podporu digitálních inovací pro malé a střední podniky realizovaný regionálními a národními agenturami a tvůrci politik.
T2. Výzkum potřeb digitálních inovací a stupně jejich rozvoje pomocí formuláře IMP3rove Digital Innovation Quotient (IMP3rove DIQ).
T3. Vytvoření mapy podpory digitálních nnovací ve výrobních malých a středních podnicích.
T4. Poskytnutí doporučení na základě informací získaných v úkolech T1,T2 a T3.
T5. Dodání programu podpory efektivních inovací prostřednictvím digitalizačních opatření.
T6. Dodání DOP
T7. Šíření výsledků projektu
T8. Setkání za účelem vzájemného učení se

Výstup projektu:
Design Options Paper – dokument shrnuje poznatky získané během vzájemného učení, workshopů a online konzultací. Zároveň obsahuje doporučení ke zlepšení systémů podporujících inovace ve výrobních podnicích v oblasti digitalizace.

CELÁ ZPRÁVA ZDE

Přejít nahoru