#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Digitalizace v průmyslu

Digitalizace je globálním trendem, prostupujícím napříč všemi sektory a odvětvími hospodářství. V evropském pojetí lze pod termínem digitalizace vnímat využití digitálních technologií, např. strojového učení, vysokorychlostních výpočtů, ale i oblast kyberbezpečnosti.

Účelem jsou inovace výrobních či obslužných procesů v rámci organizace či podniku s cílem dosažení vyšší přidané hodnoty, vyšší konkurenceschopnosti – schopností rychleji reagovat na poptávku, úsporou provozních nákladů, ale též dosažení vyšší odolnosti proti neočekávaným externím vlivům.

Skrze platformu ICUK DIH poskytujeme podpůrné služby firmám s cílem přispět k jejich digitální transformaci, zároveň se zapojujeme do projektů a mezinárodních sítí s cílem přinášet nové znalosti do regionu. 

icuk digital innovation hub / icuk dih

Podporujeme zavádění digitálních technologií v podnicích. Za tímto účelem jsem vytvořili platformu ICUK DIH, kolaborativní síť, prostřednictvím které rozvíjíme ekosystém a realizujeme projekty.

Platforma se zabývá tématem digitalizace v rámci Ústeckého kraje. Realizujeme osvětové akce, provádíme digitální audity, propojujeme firmy, pomáháme hledat partnery a finanční zdroje.

V roce 2022 jsme:

 • poskytli 42 konzultací
 • propojili 15 subjektů
 • zaslali 19 nabídek k účasti v projektu/financování
 • realizovali 4 tematické události
 • byli zapojeni v přípravě nebo realizaci 7 projektů zabývajících se tématem digitalizace

ROZVÍJÍME EKOSYSTÉM A SÍŤ

 • vytváříme povědomí o tématu
 • provádíme průzkumy trhu
 • sledujeme vývoj technologií
 • realizujeme workshopy a semináře pro sdílení znalostí a dobré praxe
 • propojujeme aktéry z regionu i mimo něj
 • provádáme digitální audity
 • identifikujeme příležitosti k financování inovačních projektů
 • pomáháme s nalezením vhodného partnera nebo vytvořením konsorcia

REALIZUJEME PROJEKTY

DIGIT-ME

V rámci mezinárodního projektu jsme:

 • zmapovali nástroje podpory digitalizace MSP
 • provedli 5 digitálních auditů dle metodiky Imp3rove Digital Innovation Quotient
 • navrhli finanční nástroj na podporu digitalizace MSP – program Digitální vouchery
GREENE 4.0

S tímto projektem jsme uspěli v rámci programu Interreg Central Europe, který se věnuje tématu využití digitálních technologií pro tvorbu nových hodnotových řetězců. 

Prostřednictvím digitálních technologií hledáme nová řešení a modely hodnotových řetězců, které byly narušeny globální pandemií.

EDIH ČVUT

Díky zapojení v silném konsorciu partnerů tohoto projektu budeme moci nabídnout firmám expertízu v oblasti implementace umělé inteligence a robotiky do výrobních procesů. 

Konsorcium je zaměřené na expertízu a aplikaci umělé inteligence a robotiky do výrobního procesu.

Partneři
Přejít nahoru