#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Digitalizace v průmyslu

Digitalizace je globálním trendem, prostupujícím napříč všemi sektory a odvětvími hospodářství. V evropském pojetí lze pod termínem digitalizace vnímat využití digitálních technologií, např. strojového učení, vysokorychlostních výpočtů, ale i oblast kyberbezpečnosti.

Účelem jsou inovace výrobních či obslužných procesů v rámci organizace či podniku s cílem dosažení vyšší přidané hodnoty, vyšší konkurenceschopnosti – schopností rychleji reagovat na poptávku, úsporou provozních nákladů, ale též dosažení vyšší odolnosti proti neočekávaným externím vlivům.

Skrze platformu ICUK DIH poskytujeme podpůrné služby firmám s cílem přispět k jejich digitální transformaci, zároveň se zapojujeme do projektů a mezinárodních sítí s cílem přinášet nové znalosti do regionu. 

icuk digital innovation hub / icuk dih

Podporujeme zavádění digitálních technologií v podnicích. Za tímto účelem jsem vytvořili platformu ICUK DIH, kolaborativní síť, prostřednictvím které rozvíjíme ekosystém a realizujeme projekty.

Platforma se zabývá tématem digitalizace v rámci Ústeckého kraje. Realizujeme osvětové akce, provádíme digitální audity, propojujeme firmy, pomáháme hledat partnery a finanční zdroje.

V roce 2022 jsme:

 • poskytli 42 konzultací
 • propojili 15 subjektů
 • zaslali 19 nabídek k účasti v projektu/financování
 • realizovali 4 tematické události
 • byli zapojeni v přípravě nebo realizaci 7 projektů zabývajících se tématem digitalizace

ROZVÍJÍME EKOSYSTÉM A SÍŤ

 • vytváříme povědomí o tématu
 • provádíme průzkumy trhu
 • sledujeme vývoj technologií
 • realizujeme workshopy a semináře pro sdílení znalostí a dobré praxe
 • propojujeme aktéry z regionu i mimo něj
 • provádáme digitální audity
 • identifikujeme příležitosti k financování inovačních projektů
 • pomáháme s nalezením vhodného partnera nebo vytvořením konsorcia

REALIZUJEME PROJEKTY

DIGIT-ME

V rámci mezinárodního projektu jsme:

 • zmapovali nástroje podpory digitalizace MSP
 • provedli 5 digitálních auditů dle metodiky Imp3rove Digital Innovation Quotient
 • navrhli finanční nástroj na podporu digitalizace MSP – program Digitální vouchery
GREENE 4.0

S tímto projektem jsme uspěli v rámci programu Interreg Central Europe, který se věnuje tématu využití digitálních technologií pro tvorbu nových hodnotových řetězců. 

Prostřednictvím digitálních technologií hledáme nová řešení a modely hodnotových řetězců, které byly narušeny globální pandemií.

EDIH ČVUT

Díky zapojení v silném konsorciu partnerů tohoto projektu budeme moci nabídnout firmám expertízu v oblasti implementace umělé inteligence a robotiky do výrobních procesů. 

Konsorcium je zaměřené na expertízu a aplikaci umělé inteligence a robotiky do výrobního procesu.

DIGIT-ME

effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises

Výzkumný mezinárodní 12měsíční projekt, ukončen 30. dubna 2022

Zaměření:
Mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a středních podniků, identifikace hlavních bariér digitalizace a návrh nových podpůrných opatření, která by měla proces digitalizace usnadnit.

Vedení projektu:
Toruňská agentura pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Partneři projektu:
Inovační centrum Ústeckého kraje a Centrum technologie strojů Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj)

Aktivity projektu:
T1. Výzkum politik a nástrojů na podporu digitálních inovací pro malé a střední podniky realizovaný regionálními a národními agenturami a tvůrci politik.
T2. Výzkum potřeb digitálních inovací a stupně jejich rozvoje pomocí formuláře IMP3rove Digital Innovation Quotient (IMP3rove DIQ).
T3. Vytvoření mapy podpory digitálních nnovací ve výrobních malých a středních podnicích.
T4. Poskytnutí doporučení na základě informací získaných v úkolech T1,T2 a T3.
T5. Dodání programu podpory efektivních inovací prostřednictvím digitalizačních opatření.
T6. Dodání DOP
T7. Šíření výsledků projektu
T8. Setkání za účelem vzájemného učení se

Výstup projektu:
Design Options Paper – dokument shrnuje poznatky získané během vzájemného učení, workshopů a online konzultací. Zároveň obsahuje doporučení ke zlepšení systémů podporujících inovace ve výrobních podnicích v oblasti digitalizace.

CELÁ ZPRÁVA ZDE

Partneři
Přejít nahoru