#INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITAL HEALTH PLATFORM

Platforma pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

  • DHP je neformální uskupení regionálních i nadregionálních aktérů z řad poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy a organizací pro podporu inovativního podnikání,
  • Vznikla v létě roku 2019  a od ledna 2020 jí byl přidělen statut referenčního místa mezinárodního sítě Reference Site Collaborative Network (RSCN), které uděluje European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Tomáš Siviček

koordinátor aktivit DHP, ICUK, FSE UJEP

„Platforma chce být vstupní branou pro inovativní firmy a výzkumné organizace a prostředníkem pro jejich komunikaci se zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi či veřejnou správou a také místem, kde se potkává nabídka a poptávka a vše řeší na bázi quadruple helix a vzájemné kooperace.“

CÍL PLATFORMY

  • Podpořit digitalizaci a inovativní technologicky orientované přístupy a procesy ve zdravotnictví a sociálních službách
  • Chcete se s námi i vy spolupodílet na digitálním zdravotnictví? Kontaktujte Tomáše Sivička na sivicek@icuk.cz  

PROJEKTY PLATFORMY

Aktuální projekty vzešly z mapování problémů a potřeb zdravotnictví v průběhu jednání platformy:

Skupinu koordinuje:
Martin Zeman (MZ)

Provázaná e-Health platforma pro sdílení dat jednotlivých procesů léčby v kontextu aktuálních dat pacienta

Skupinu koordinuje:
Pavel Enderle (TeskaLabs)
Michaela Šišková (Direct People)

Mobilní aplikace ve zdravotnictví

Skupinu koordinuje:
Tomáš Siviček (ICUK, FSE UJEP)
Inka Pavelka (AIPO MSD)

Vytvoření testbedu/labu – platformy pro inovace, nové technologie a spolupráci (tvorba ekosystému)

AKTUALITY

Vše důležité na jednom místě

Digital Health Platform propojila soukromou, akademickou a veřejnou sféru

22. 11. 2022

Dne 16.11.2022 proběhlo v prostorách Inovačního centra Ústí nad Labem jednání platformy pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (Digital health platformy) spojené se závěrečnou konferencí projektu D-Care (financovaného z programu Interreg Danube). První část akce, na které se sešla řada velmi zajímavých osobností z řad soukromé, akademické i veřejné sféry, nabídla inspiraci např. v oblasti inovativních technologií, práce s biomedicínskými daty či činnosti podnikatelských …


Podívat se
RSCN

Obhájili jsme statut Referenčního místa v RSCN

7. 10. 2022

Na základě existence komplexní strategie pro podporu inovací v oblasti zdraví a péče jsme získali téměř maximální počet hvězd v hodnocení, jakožto referenčního místa (3* z 4*). Jedná se o posun oproti minulému roku, kdy jsme získali 2*. Celkem bylo hodnocených 65 regionů po celé Evropě. Poprvé bylo také zavedeno 2 fázové hodnocení, které regionům poskytlo možnost prezentovat všech svých 6 …


Podívat se

DIGITAL HEALTH PLATFORM: Rodí se akční plán v chytré péči v sociálních službách

1. 7. 2022

Dne 29.6. 2022 proběhly dva workshopy projektu D-CARE v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s., pod vedením naší univerzity UJEP ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem z.s., MAS Brdy-Vltava, města Lovosice a Tisá. Workshopu se zúčastnili regionální aktéři, kteří pod vedením UJEP diskutovali vybraná témata projektu, která tvoří pilíře mezinárodní strategie rozvoje a implementace chytré péče: digitalizace, zdraví a dobré životní podmínky, …


Podívat se

ČLENOVÉ PLATFORMY

Téměř třicet organizací a firem s námi spolutvoří DHP a spolupodílí se na plnění cíle platformy.  

EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek