#INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITAL HEALTH PLATFORM

Platforma pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

  • DHP je neformální uskupení regionálních i nadregionálních aktérů z řad poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy a organizací pro podporu inovativního podnikání,
  • Vznikla v létě roku 2019  a od ledna 2020 jí byl přidělen statut referenčního místa mezinárodního sítě Reference Site Collaborative Network (RSCN), které uděluje European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Tomáš Siviček

koordinátor aktivit DHP, ICUK, FSE UJEP

„Platforma chce být vstupní branou pro inovativní firmy a výzkumné organizace a prostředníkem pro jejich komunikaci se zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi či veřejnou správou a také místem, kde se potkává nabídka a poptávka a vše řeší na bázi quadruple helix a vzájemné kooperace.“

CÍL PLATFORMY

  • Podpořit digitalizaci a inovativní technologicky orientované přístupy a procesy ve zdravotnictví a sociálních službách
  • Chcete se s námi i vy spolupodílet na digitálním zdravotnictví? Kontaktujte Tomáše Sivička na sivicek@icuk.cz  

PROJEKTY PLATFORMY

Aktuální projekty vzešly z mapování problémů a potřeb zdravotnictví v průběhu jednání platformy:

Skupinu koordinuje:
Martin Zeman (MZ)

Provázaná e-Health platforma pro sdílení dat jednotlivých procesů léčby v kontextu aktuálních dat pacienta

Skupinu koordinuje:
Pavel Enderle (TeskaLabs)
Michaela Šišková (Direct People)

Mobilní aplikace ve zdravotnictví

Skupinu koordinuje:
Tomáš Siviček (ICUK, FSE UJEP)
Inka Pavelka (AIPO MSD)

Vytvoření testbedu/labu – platformy pro inovace, nové technologie a spolupráci (tvorba ekosystému)

AKTUALITY

Vše důležité na jednom místě

Memorandum ke vzniku Smart Care Labu a workshop v rámci projektu D-CARE

6. 8. 2021

Projekt D-CARE je zaměřen na vytvoření nadnárodní sítě pro spolupráci, který navrhuje, testuje a provádí model inovativních vzdělávacích prostředí pro starší lidi ve věku 55 let v podunajských regionech s cílem usnadnit vytváření, validaci a zavádění služeb inteligentní péče, které posílí a integrují regionální systémy sociální a zdravotní péče s akcentem na zlepšení kompetencí a vytvoření inovativních modelů inteligentní péče. Mezi zapojené subjekty …


Číst více

UJEP podepsala smlouvu s přední globální biofarmaceutickou společností MSD Czech Republic

23. 10. 2020

Digitalizace a další technologické trendy a potřeby firem a společností z nich plynoucí vyžadují rychlou reakci vysokých škol a jejich vzdělávacích a výzkumných aktivit. Tento trend vytvořil podmínky a možnosti, aby se do globální spolupráce zapojily ambiciózní vysoká škola, jakou je UJEP, a MSD s lídry svých oborů. Tyto společné snahy byly stvrzeny finálním podpisem ze strany Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, …


Číst více

Ústecká platforma pro digitalizaci zdravotnictví se stává evropským referenčním místem

1. 5. 2020

Digital Health Platform, jejíž je ICUK součástí, získala v lednu statut referenčního místa mezinárodní sítě Reference Site Collaborative Network (RSCN). Ten uděluje organizace European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing a oceňuje jím inspirativní iniciativy v oblasti inovací ve zdravotnictví a sociální péči. Platforma a potažmo Ústecký kraj se tím dostaly mezi evropská prestižní referenční místa, jakým je například …


Číst více

ČLENOVÉ PLATFORMY

Téměř třicet organizací a firem s námi spolutvoří DHP a spolupodílí se na plnění cíle platformy.  

EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Scroll to Top