#INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITAL HEALTH PLATFORM

Platforma pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

  • DHP je neformální uskupení regionálních i nadregionálních aktérů z řad poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy a organizací pro podporu inovativního podnikání,
  • Vznikla v létě roku 2019  a od ledna 2020 jí byl přidělen statut referenčního místa mezinárodního sítě Reference Site Collaborative Network (RSCN), které uděluje European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Tomáš Siviček

koordinátor aktivit DHP, ICUK, FSE UJEP

„Platforma chce být vstupní branou pro inovativní firmy a výzkumné organizace a prostředníkem pro jejich komunikaci se zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi či veřejnou správou a také místem, kde se potkává nabídka a poptávka a vše řeší na bázi quadruple helix a vzájemné kooperace.“

CÍL PLATFORMY

  • Podpořit digitalizaci a inovativní technologicky orientované přístupy a procesy ve zdravotnictví a sociálních službách
  • Chcete se s námi i vy spolupodílet na digitálním zdravotnictví? Kontaktujte Tomáše Sivička na sivicek@icuk.cz  

PROJEKTY PLATFORMY

Aktuální projekty vzešly z mapování problémů a potřeb zdravotnictví v průběhu jednání platformy:

Skupinu koordinuje:
Martin Zeman (MZ)

Provázaná e-Health platforma pro sdílení dat jednotlivých procesů léčby v kontextu aktuálních dat pacienta

Skupinu koordinuje:
Pavel Enderle (TeskaLabs)
Michaela Šišková (Direct People)

Mobilní aplikace ve zdravotnictví

Skupinu koordinuje:
Tomáš Siviček (ICUK, FSE UJEP)
Inka Pavelka (AIPO MSD)

Vytvoření testbedu/labu – platformy pro inovace, nové technologie a spolupráci (tvorba ekosystému)

AKTUALITY

Vše důležité na jednom místě

DIGITAL HEALTH PLATFORM: Rodí se akční plán v chytré péči v sociálních službách

1. 7. 2022

Dne 29.6. 2022 proběhly dva workshopy projektu D-CARE v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s., pod vedením naší univerzity UJEP ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem z.s., MAS Brdy-Vltava, města Lovosice a Tisá. Workshopu se zúčastnili regionální aktéři, kteří pod vedením UJEP diskutovali vybraná témata projektu, která tvoří pilíře mezinárodní strategie rozvoje a implementace chytré péče: digitalizace, zdraví a dobré životní podmínky, …


Číst více

DIGITAL HEALTH PLATFORM: Známe vítěze Inovační soutěže projektu D-CARE

29. 6. 2022

Dne 21. června 2022 byla možnost se seznámit s projekty finalistů mezinárodní soutěže inovačních nápadů pro oblast sociálních služeb. Tato soutěž byla vyhlášena v lednu 2022 v 8 různých zemích podunajského regionu: v České republice, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Rakousku a Německu. Za Českou republiku soutěž spoluorganizovali partneři projektu D-CARE: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dobrovolnické centrum, …


Číst více

Memorandum ke vzniku Smart Care Labu a workshop v rámci projektu D-CARE

6. 8. 2021

Projekt D-CARE je zaměřen na vytvoření nadnárodní sítě pro spolupráci, který navrhuje, testuje a provádí model inovativních vzdělávacích prostředí pro starší lidi ve věku 55 let v podunajských regionech s cílem usnadnit vytváření, validaci a zavádění služeb inteligentní péče, které posílí a integrují regionální systémy sociální a zdravotní péče s akcentem na zlepšení kompetencí a vytvoření inovativních modelů inteligentní péče. Mezi zapojené subjekty …


Číst více

ČLENOVÉ PLATFORMY

Téměř třicet organizací a firem s námi spolutvoří DHP a spolupodílí se na plnění cíle platformy.  

EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Scroll to Top