#Nové příležitosti pro region

Projekty a řešená témata

DIGITALIZACE V PRŮMYSLU
KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ
UDRŽITELNÁ MOBILITA
SMART AKCELERÁTOR
TRANSFORMAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE
nanotechnologie a zelená chemie
NOVÁ ENERGETIKA A ZDROJE
INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
CHYTRÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
vzdělávání
TECHNOLOGICKÉ STARTUPY

Martin Balej

bývalý rektor, UJEP

Nutnou podmínkou úspěšné komplexní restrukturalizace Ústeckého kraje je schopnost klíčových aktérů v regionu reagovat na moderní trendy v hospodářství a ve společnosti jako takové. ICUK hraje nezastupitelnou roli iniciátora a zprostředkovatele mezi soukromými institucemi a subjekty státní i nestátní sféry vedoucího k naplnění právě výše uvedeného.

DOKUMENTY

VODÍKOVÁ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE

VÝVOJ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU ÚSTECKÉHO KRAJE V LETECH 2012-2017

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE – AKČNÍ PLÁN 2021

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE – 6/2020

ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ PRO TECHNOLOGICKOU INKUBACI V ÚSTECKÉM KRAJI

KONCEPT CHYTRÉHO VENKOVA

VÝZKUMNÝ ATLAS ÚSTECKÉHO KRAJE

ŠETŘENÍ STUDUJÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE, KTEŘÍ STUDUJÍ MIMO REGION

STUDIE TECHNOLOGY FORESIGHT – TRENDY CHEMIE PRO ÚSTECKÝ KRAJ

FORESIGHTOVÁ STUDIE – CHYTRÁ SPECIALIZACE V CHEMII PRO ÚSTECKÝ KRAJ

U SMART ZONE – SOUHRN

STUDIE PROVEDITELNOSTI – U SMART ZONE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE U SMART ZONE

SEZNÁMENÍ S TÉMATEM ENERGETIKA 4.0 – REŠERŠE, ANALYTIKA

SEZNÁMENÍ S TÉMATEM ENERGETIKA 4.0 – DOTAZNÍKOVÁ ČÁST

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Přejít nahoru