#Nové příležitosti pro region

Projekty a řešená témata

INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Autonomní mobilita
DIGITALIZACE
ElektROmobilita
SMART AKCELERÁTOR 2
SMART CITY/SMART REGION
TECHNOLOGICKÉ STARTUPY
VODÍK V ÚSTECKÉM KRAJI

INOVACE V KULTUŘE

INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

inovace v urbanizmu

terezín – nová vize

Martin Balej

rektor, UJEP

„Nutnou podmínkou úspěšné komplexní restrukturalizace Ústeckého kraje je schopnost klíčových aktérů v regionu reagovat na moderní trendy v hospodářství a ve společnosti jako takové. ICUK hraje nezastupitelnou roli iniciátora a zprostředkovatele mezi soukromými institucemi a subjekty státní i nestátní sféry vedoucího k naplnění právě výše uvedeného.“

DOKUMENTY

VODÍKOVÁ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE

VÝVOJ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU ÚSTECKÉHO KRAJE V LETECH 2012-2017

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE – AKČNÍ PLÁN 2021

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE – 6/2020

ANALÝZA ABSORPČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ PRO TECHNOLOGICKOU INKUBACI V ÚSTECKÉM KRAJI

KONCEPT CHYTRÉHO VENKOVA

VÝZKUMNÝ ATLAS ÚSTECKÉHO KRAJE

ŠETŘENÍ STUDUJÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE, KTEŘÍ STUDUJÍ MIMO REGION

STUDIE TECHNOLOGY FORESIGHT – TRENDY CHEMIE PRO ÚSTECKÝ KRAJ

FORESIGHTOVÁ STUDIE – CHYTRÁ SPECIALIZACE V CHEMII PRO ÚSTECKÝ KRAJ

U SMART ZONE – SOUHRN

STUDIE PROVEDITELNOSTI – U SMART ZONE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE U SMART ZONE

SEZNÁMENÍ S TÉMATEM ENERGETIKA 4.0 – REŠERŠE, ANALYTIKA

SEZNÁMENÍ S TÉMATEM ENERGETIKA 4.0 – DOTAZNÍKOVÁ ČÁST

Newsletter

NEURON PRO VAŠE PODNIKÁNÍ A INOVACE

Jednou měsíčně přináší novinky i inspiraci z oblasti podnikání, inovací i výzkumu a vývoje nejen z Ústeckého kraje, informuje o aktivitách a službách ICUK a je zároveň platformou pro naše partnery a příznivce.

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek