CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Programy TAČR
Program ALFA


Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Více informací k programu naleznete zde.
Program BETA


Program BETA je zaměřen na veřejné zakázky ve výzkumu, experimentální vývoj a inovace ve státní správě. Více informací o programu naleznete zde.
Program GAMA


Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje dále VaV z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci s výzkumný mi organizacemi a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. Více informací k programu naleznete zde.
Program DELTA


Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TAČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi. Více informací o programu naleznete zde.
Program EPSILON


Program EPSILON je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Více informací o programu naleznete zde
Program OMEGA


Program OMEGA je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR. Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR, zvýšení kvality života jejích obyvatel a vyvážený socioekonomický rozvoj společnosti. Více informací o programu naleznete zde.
Program CENTRA KOMPETENCE


Program CENTRA KOMPETENCE je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Program stimuluje vytvoření a činnost takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného i soukromého sektoru. Více informací naleznete zde


 
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Dotační možnostiNárodní zdrojeProgramy TAČR

© 2019 Insion

 

 

 


News: