CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Programy GAČR
Standartní grantové projekty


Standartní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum. Více informací o jednotlivých programech GAČR naleznete zde.
Juniorské grantové projekty


Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitostí pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Více informací o jednotlivých programech GAČR naleznete zde.
Mezinárodní grantové projekty (bilaterální)


Mezinárodní grantové projekty (bilaterální) jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. Více informacích o jednotlivých programech GAČR neleznete zde.

Mezinárodní grantové projekty (LA)


Mezinárodní grantové projekty (LA), jejichž hodnocení probíhá svyužitím principu „Lead Agency” jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FVF), Rakousko. Více informací o jednotlivých programech GAČR naleznete zde. 
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Dotační možnostiNárodní zdrojeProgramy GAČR

© 2019 Insion

 

 

 


News: