Naše služby

Tento formulář vám umožní vybrat typ služby a konkrétní službu

Nejprve vyberte typ služby, poté zvolte konkrétní službu a klikněte na tlačítko "Zobrazit službu"

×
#Podpora podnikavosti

Region univerzitě, univerzita regionu (RUR)

Podaktivita Podnikatelská preinkubace a podnikavost

Popis

Zaměření projektu:

Projekt představuje unikátní systémové řešení zaměřené na transformaci regionu, které přesahuje standardní činnosti UJEP a znamená podstatné posílení tzv. třetí role univerzity. UJEP realizaci osvědčených aktivit rozšiřuje v rámci Ústeckého kraje, posiluje přitom spolupráci s klíčovými partnery z regionu a oborově je cílí na očekávanou oborovou transformaci kraje. Cílem projektu je nastavit v řešených oblastech udržitelné mechanismy, které díky svému transformačnímu potenciálu povedou k systémovým změnám. Projekt rovněž cílí na kvalitu vzdělání, kvalitu rozhodování a kvalitu života obyvatel regionu.

Popis činnosti ICUK – partnera projektu:

Aktivity pro podporu podnikavosti a vzdělávání v podnikatelských kompetencích u žáků a studentů.
Podaktivita Podnikatelská preinkubace a podnikavost má zas cíl vzdělávat cílovou skupinu v tématu “podnikavosti“ jako přípravu na podnikání. Aktivita napříč věkovými skupinami vzdělává a popularizuje problematiku “podnikání“ již od žáků II. st. ZŠ, přes středoškolské po vysokoškolské studenty a přináší kariérní alternativu v podobě podnikání v budoucnosti s potenciálem dopadu ve strukturálně postiženém regionu.

Cílové skupiny:

žáci II. st. základních škol, žáci středních škol a učilišť, studenti vysokých škol a univerzit

Název projektu:

RUR - region univerzitě, univerzita regionu

Číslo projektu:

CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

Doba řešení:

říjen 2023 - prosinec 2027

Poskytovatel:

SFŽP Program spravedlivé transformace Ústecký kraj

Hlavní řešitel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

web projektu:

www.rur.ujep.cz

Partneři projektu:

 • Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
 • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z. s.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z. s.
 • SEVEn Inntech a.s.
 • Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 • Výzkumný ústav hnědého uhlí a.s.
 • Ústecký kraj
 • Úřad práce České republiky
 • Harmonogram fáze I (příprava): 1. 10. 2023 – 31. 3. 2024

V rámci přípravné části dojde k definování potřeb v tématu preinkubace z pohledu cílových skupin v návaznosti na zkušenosti ICUK, dalších inovačních center a šetření v terénu. Dojde k definování spolupracujících subjektů souvisejících s cílovými skupinami (školy), rovnoměrně rozprostřenými napříč územím, dojde k navázání spolupráce s tzv. ambasadory podnikavosti na školách (vybraní spolupracující pedagogové, cca 20 osob) včetně společné přípravy realizace aktivit. Dojde k přípravě podkladových materiálů, marketingové strategie včetně definování obsahu a harmonogramu jednotlivých eventů/workshopů/stáží apod. realizovaných v rámci podaktivity. V rámci přípravné fáze dojde také k přípravě obsahu a technického zajištění semestrálního kurzu na UJEP a přípravě obsahu letních stáží/workshopů na ICUK.

 • Harmonogram fáze II (realizace): 1. 4. 2024 – 31. 12. 2027

V rámci realizační části (pilotování a ověřování) budou řešeny všechny naplánované eventy různého formátu pro cílové skupiny rovnoměrně rozložené napříč územím, bude docházet k průběžnému sběru zpětné vazby, bude docházet k průběžné aktualizaci vzdělávacího a popularizačního obsahu a v závěrečné části také k závěrečnému vyhodnocení dopadu podaktivity na území. Realizační fáze bude řešena jak odbornými řešiteli ve spolupráci s experty z praxe v terénu, tak formou služeb za využití ověřených produktů v jiných regionech ČR. Dojde k realizaci (ověřování) připraveného semestrálního kurzu na UJEP a přípravě obsahu letních stáží/workshopů na ICUK.

Co to přinese regionu

 • vznik speciálně zaměřených služeb a aktivit Pro školy v oblasti preinkubace a podpory podnikavosti
 • zvýšení motivace a znalosti žáků a studentů směrem k vlastnímu podnikání (podnikání jako kariérní alternativa)
 • podpora zájemců o podnikání v úplných začátcích projektů (nápadů) u mladých lidí
 • rozvoj a vzdělávání podnikatelských kompetencí u cílové skupiny žáků a studentů
 • podpora talentů a zamezení úniku mozků z regionu

Řešená témata

Podpora podnikavosti a vzdělávání v podnikatelských kompetencí u žáků a studentů v Ústeckém kraji

Máte zájem se o projektu dozvědět více, chcete nám s jeho relaizací pomoci?
Ozvěte se garantovi projektu za ICUK a sjednejte si s námi schůzku

Ing. Tamara Klein

manažerka projektu RUR, marketing

Chci to probrat

Po odeslání formuláře bude vaše zpráva ihned předána zodpovědné osobě za službu. Garant služby se vám bude věnovat s prioritou a odpoví na vaši zprávu co nejdříve. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Ing. Tamara Klein

manažerka projektu RUR, marketing
Kontaktní formulář - Pro region

Partneři:

Potřebujete pomoci s něčím jiným?

Pro firmy

Služby a konzultace pro rozjezd podnikání, inovace, expanzi…

Pro školy

Vzdělávání k podnikavosti, praxe, soutěže…

Pro region

Projekty pro rozvoj regionu, nové příležitosti, analýzy

Pro vaše akce

Pronájem našich prostor pro vaše setkání a akce