Program nadnárodní spolupráce Interreg Danube hledá inovativní řešení a angažované jednotlivce, kteří by se zabývali naléhavými problémy v oblasti zdravotnictví a péče. Prostřednictvím svého Inovačního programu chce zapojit inovátory, kteří řeší nejdůležitější regionální výzvy spolu s jejich koncovými uživateli a odborníky z podniků, akademické sféry a veřejného sektoru do vývoje efektivních, vhodných a meziodvětvových produktů a služeb. Proto Interreq Danube vyhlašuje inovační soutěž, která potrvá do 31. 1. 2022.

Inovační soutěže se mohou zúčastnit organizace i jednotlivci ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž produkty a nápady se zaměřují na inteligentní řešení v oblasti zdraví a péče.

Každý z regionů naší inovační soutěže si stanovil regionální zaměření, pro které hledá přihlášky. V Česku jsou vybranými zdravotními stavy: diabetes, pohybové postižení, sluchové postižení, paliativní péče, osamělost, špatná kvalita života a úpadek kognitivních funkcí jsou psychologické a sociální podmínky, které je třeba zlepšit. Hledanými řešeními jsou výživa a diabetická a bezlepková dieta (efektivita výroby, rozmanitost a výběr, měření dopadu na zdraví) produkty, snižování střednědobých a dlouhodobých nákladů na sociální a zdravotní péči, nakládání s odpady a energií, ekonomická efektivita), prevence pádů, automatizované nebo poloautomatizované záchranné systémy (systém sestra-pacient, chytrá lůžková řešení), telemedicína, řízení zapojení dobrovolníků, digitální asistenti a digitální vzdělávání (digitální dovednosti, další kompetence – jazyky).

Podrobnosti se dozvíte na stránkách projektu Interreg Danube v sekci Innovation Call 2021.

Partneři projektu za Českou republiku: UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje a DC – Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem