CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

O projektuPropojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 


Program: Operační program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
Prioritní osa:   č. 2  Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Oblast podpory: č. 2.1 Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur
Vedoucí partner (LP):Ústecký kraj
Projektový partneři:

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Institut Chemnitzer Maschinen - und Anlagenbau e.V.

Trvání:01.08.2011 - 30.06.2014
Celkový rozpočet:10 268 175 Kč
Rozpočet LP:9 754 775 Kč
Rozdělení financování:85% ERDF, 10% vlastní financování, 5% státní rozpočet ČR

Výchozí situace a popis aktivit

VaV a inovace produktů a procesů jsou dnes v Evropě velmi nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Oblasti bývalé vnější hranice EU byly znevýhodněny a tyto deficity se postupně odstraňují. ÚK v této oblasti patří k nejslabším v Česku. Nedostatečné jsou struktury, investice do VaV i lidské zdroje ve VVI. Situace v Sasku je díky přítomnosti VŠ a výzkumných institutů výrazně příznivější. Spolupráce mezi firmami a VaV, zejména v příhraničí je slabá.


Hlavní aktivity projektu

1. cíl: Navázání kooperací mezi VVI institucemi, MSP a VŠ, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Opatření: sledování nabídky výsledků VVI ve firmách a zajištění potřeb firem. Kvůli nízké aktivitě VVI institucí příhraničí (zejména na české straně) bude nezbytné výsledky VVI přinést i z regionů mimo dotační území.

2. cíl: Přínos k zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků pro oblast VVi ve firmách. Opatření: výměna zkušeností a metod na obou stranách, konference, odborné workshopy, veletrhy, kooperační burzy, představení sítí a příkladů good - practice pro zavádění inovací v MSP, přeshraniční setkání, nabídka praktik pro studenty a absolventy.


Realizaci projektu za LP zajišťuje: Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kontaktní osoby:       Ing. Jana Nedrdová, +420 475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz

Oficiální webové stránky projektu: www.icuk.cz             


 

 

        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Projekt Propojení VaV pro MSPO projektu

© 2019 Insion

 

 

 


News: