CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

O nás


Inovační centrum Ústeckého kraje přispívá k pozitivní proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti podporou inovací a podnikavosti, včetně sociálních inovací. Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (ICUK) funguje od podzimu roku 2015. ICUK společně založily: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Inspirací pro vznik byla dobrá praxe z jiných regionů (např. JIC). 

Filozofie centra vychází z propojování existujících kapacit a aktérů, hledaní komplementarity a synergií. Centrum tedy není výzkumnou organizací, ale plní roli facilitátora, tj. vytváří příležitosti pro spolupráci a podporu výzkumně-vývojových a inovačních aktivit. Nejvýznamnějším projektem, který ICUK implementuje, je Smart Akcelerátor.


Naše cíle jsou:

 • Podpora inovací pro vyšší konkurenceschopnost podniků.

 • Podpora podnikání pro vznik nových firem a start-upů.

 • Podpora propojování k posílení transferu znalostí z výzkumných organizací a vysokých škol do firem.


Zaměřujeme se na následující cílové skupiny:

 • Studenti a začínající podnikatelé, kteří se nebojí rozjet vlastní byznys.

 • Malé a střední podniky, kterým chybí výzkumně-vývojová základna, ale chtějí inovovat a expandovat.

 • Okrajově i velké podniky, které hledají inspiraci a inovativní impulzy z vnějšího prostředí (tzv. open innovation“ princip).

 • Výzkumné organizace, které hledají lepší zacílení a využití výzkumně-vývojových kapacit.


Naše nástroje jsou:

 • Finance – inovační vouchery, informace a poradenství v oblasti financování.

 • Networking – vytváření příležitostí na potkávání a poznávání potenciálních partnerů.

 • Poradenství – v oblasti dotací, podnikání, inovací.Tematické domény jsou:

 • dle RIS3: energetika, sklo, chemie.

 • nové oblasti: např. nanotechnologie, Smart koncepty, 3D tisk, ICT, elektromobilita, IoT.


Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí” by měl pomoci k zlepšení stávající situace. Jedním z výstupu projektu byl i návrh konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje a tyto webové stránky. Budou sloužit jako jeden z nástrojů komunikace mezi VaV institucemi, vysokými školami a malými a středními podniky. Připravili jsme pro Vás novou podobu stránek. Bude plně funkční do konce léta. 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

O nás

© 2019 Insion

 

 

 


News: