Inovační vouchery Ústeckého kraje budou v letošním roce vyhlášeny později. Obvyklý start na konci ledna se posune až na druhou půlku dubna. Dotace na inovace vzniklé ze spolupráce výzkumných organizací a firem z Ústeckého kraje přitom zůstane stejná jako loni. Firmy budou moci zažádat až o 199 tisíc korun a úhradu maximálně 70 % způsobilých nákladů inovace.

Novinkou letošního návrhu, který zastupitelstvo kraje bude schvalovat začátkem března, bude s největší pravděpodobností omezení na velikost firem. V roce 2020 bude dotace zaměřena pouze na malé a střední podniky (viz definice…). Nově si také budou moci firmy zažádat o dotaci na zpracování plánů pro digitalizaci. Na realizaci spolupráce budou mít firmy z regionu opět 12 měsíců.

Dle předběžného harmonogramu by příjem žádostí měl začít od 21. dubna a trvat do konce května. Už nyní se ale firmy mohou připravovat, hledat výzkumné partnery anebo konzultovat s námi své záměry,“ říká Miroslav Cingl z Inovačního centra Ústeckého kraje, které regionální inovační vouchery administruje.

Čerstvé informace o dotačním titulu Inovační vouchery Ústeckého kraje a jeho detailnější parametry se můžete dozvědět například na akci ICUK Jak nastartovat inovace ve firmách, která se koná 28. ledna od 9.00 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Akce je zdarma, je ale nutné se registrovat.

Inovační vouchery Ústeckého kraje jsou dotací pro regionální firmy, které najdou inovativní řešení svých produktů, služeb či výrobních procesů ve spojení s výzkumnou organizací. Každoročně je vyhlašuje Ústecký kraj a administruje Inovační centrum Ústeckého kraje.