Proč je potřebné, aby Ústecký kraj podporoval nové technologie? Aktuální koronavirová krize je ukázkou, že to smysl má a nové technologie mohou pomoci ochránit obyvatelstvo i přispět k eliminaci dopadů.

Jedním z nových profilových oborů v Ústeckém kraji jsou nanotechnologie. Je zde silné zastoupení oboru na Přírodovědecké fakultě UJEP a firmy působící v kraji jsou schopné přinášet nové produkty. Kolem Litvínova působí několik firem, které dnes šijí ochranné roušky z nanomateriálů, ale zejména je zde zastoupen i výzkum nových produktů.

Příkladem je také roudnická firma Pardam, která vyvinula nový typ ochranné masky s vysokou účinností filtrace na úrovni normy FFP3. Zde jen pro vysvětlení, rouška byť s nanovrstvou je stále pouze rouškou a nezaručuje zejména zdravotníkům ochranu jako filtr. Ve spolupráci s dalšími výzkumnými subjekty se testuje využití aktivních látek, které by viry a bakterie nejen filtrovaly, ale rovnou ve filtru likvidovaly. Máme navíc velkou šanci, že přímo v Roudnici vznikne i výrobní závod, který by tento produkt vyráběl i v postkrizovém období.

Kolem Pardamu a Asociace nanotechnologického průmyslu se vytvořilo další uskupení firem a organizací, které chtějí za podpory asistenčních voucherů Ústeckého kraje, ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje a UJEP vybudovat testovací a předváděcí centrum „Nanohub Lovosice“, který by obdobné technologie dále rozvíjel a šířil. Tento záměr by unikátně doplnil projekt UJEP MATECH, rozšířil by oblasti jeho aplikovaného výzkumu a spolupráci s průmyslem.

Dalšm příkladem technologické spolupráce je aktivita Centra robotiky a aplikované informatiky ČVUT, která vyvinula technologii pro distribuovanou (vzdálenou) výrobu filtru pomocí 3D tiskáren. Více k tomu najdete na odkazu. V rámci ústeckého projektu ECOS4IN jsme tuto technologii nabídli našim zahraničním partnerům a obratem máme dva zájemce z Rakouska, včetně tak renomované instituce, jako je Lékařská fakulta Univerzity Vídeň. Spolupráce na obdobné bázi v budoucnu by mohla být i s 3D centrem na Fakultě strojního inženýrství UJEP.

Technologie jako filtry, 3D tisk, nanofiltrace nyní přispívají k řešení akutního problému. Závažná ekonomická krize, která může následovat po odeznění epidemie, ale bude vyžadovat další technologický transfer a podporu inovací tak, aby naše firmy zůstaly konkurenceschopné. Vytvoření regionálního inovačního ekosystému je úloha Ústeckého kraje, který se pomocí výše uvedených příkladů začíná postupně naplňovat.

 

Zdeněk Hušek, konzultant a expert ICUK

DBH technologies s. r. o., interim manažer a mentor programu Czechstarter