Na fotografii vidíte uprostřed Filipa Majora, jak gratuluje startupu Dovezsváču, který se zúčastnil veřejné prezentace startupů na Festupu 2019. Filip je zakladatel platformy Busyman.cz, která propojuje startupy s investory. A právě Busyman.cz se stal partnerem pro náš podnikatelský inkubátor – tento krok vzájemné synergie využijí především naši startupisté při hledání investora, který by podpořil jejich podnikání. 

My jsme se zeptali Jakuba Domitry, který má v Busyman.cz na starosti komunikaci a přípravu projektů pro investory, jak taková platforma pro propojování investorů a startupů funguje.

Popište nám, čím se přesně zabýváte?

Busyman letos v létě oslaví 10 let své existence, a byť se za tu dobu naše služby a možnosti, které jsme schopni autorům a investorům nabídnout, významně rozvinuly, základní bod naší práce zůstává stále stejný – propojování autorů a podnikatelských záměrů s investory na osobní bázi. Snažíme se na jedné straně autorovi poradit s přípravou, oslovením a nalezením ideálního soukromého investora, který mu bude zároveň parťákem. Investorům zase na základě jejich preferencí a zkušeností pomáháme představit vhodné projekty právě pro ně. Děláme tedy tzv. matchmaking s přidanou hodnotou.

Orientujete se např. jen na startupy z konkrétního oboru?

Nikoliv, jsme zaměřeni na široké množství oborů a nápadů. Obecně jsou to startupy, mladé dynamické společnosti, které chtějí expandovat, mají talenty a kvalitní podnikatelské záměry. Ne vše jsou startupy, ale to neznamená, že nejsou zajímavé. Kde se naopak trochu vyhraňujeme, jsou cenné kovy, investiční nemovitosti a trh s cennými papíry. Pokud bych to měl zjednodušit, jsou tři základní body, které musí projekt splnit, abychom s ním pracovali. První, musíme mu sami věřit, druhý, musíme sami vidět potenciál v nalezení investora a třetí, dostatečně kvalitní příprava podkladů.

Jak probíhá spolupráce vás a startupu, se kterým spolupracujete?

První krok je vložit svůj záměr skrze náš web. Tyto informace jsou neveřejné a slouží k tomu, abychom si udělali rychlou představu o stavu projektu a záměru, poté autora kontaktujeme a domlouváme si s ním osobní schůzku či online konferenční hovor. Cílem je se v této první fázi seznámit, probrat hlouběji autorův záměr a poté společně vyhodnotit, zda vidíme prostor pro spolupráci. Pokud ano, posouváme se do fáze přípravy podkladů, u nás je to tzv. teaser, několikastránkový dokument, jehož cílem je jasné, rychlé a unifikované předání informací potenciálnímu investorovi (tento dokument je neveřejný). Poté projekt projde ještě finálními konzultacemi, teaser grafikou, korekturou a zalistuje se do naší databáze. Následně jej začínáme komunikovat skrze web, FB, newslettery (cca 1000 investorů v databázi), online a offline eventy a osobní schůzky s investory. Pokud najdeme vhodného investora, posadíme jej spolu s autorem k jednomu stolu, aby se seznámili. Teprve poté případně proběhne investice. I tady musí proběhnout určitá chemie.

Success stories máme za dobu naší práce rozhodně dost, můžeme jmenovat kupříkladu Nanits, Spendee, Sunflower Trimmer, iSmlouva, Levitate, UGET a mnoho dalších. Co mají tyto projekty společné, je jasně dedikovaný team/autor, dlouhodobá vize a kvalitní příprava podkladů.

Prozradíte nám nějaká vaše čísla? Např. největší investici? Kolika startupům jste již pomohli? Procento úspěšných vs. neúspěšných investic?

Čísla se rok od roku mění s tím, jak vylepšujeme interní procesy a jak se celý tento segment trhu začíná formovat. Kupříkladu před sedmi lety byla průměrná výše investice na jeden projekt v řádech statisíců, nyní jsme na průměrné výši investice 3,4 mil. Kč do jednoho projektu. Stejně tak se ale i mění výše investice požadovaná autory. To, co bylo před několika lety 1-2 mil., dnes činí vyšší jednotky milionů korun. Historicky jsme pomohli získat investici již více než 120 projektům ve výši přes 300 mil. Kč a revidovali již téměř 4000 záměrů.

Abych byl ale konkrétní, představím statistiky za minulý rok. Celkově jsme revidovali 350 investičních záměrů, 15 % z nich (50) jsme zalistovali a celkem 13 z nich získalo investici. Tedy 25% úspěšnost získání investice po zalistování do naší databáze. Celková výše zprostředkovaných investic činila 50 mil. Kč.

Je nějaký obecný postup, jak by se startup měl připravit na investici?

Vždy platí pravidlo, že čím více toho máte připraveno a uděláno, tím větší šanci na získání investice máte. Kupříkladu pokud přijdete jen s nápadem, ale nemáte průzkum trhu, kdo je vaše cílová skupina, připraven business model atd., tak jako investor budete hodně opatrný a skeptický. Na druhou stranu, pokud za vámi přijde autor, který již má první platící uživatele, prototyp, jasný business model, tak vidíte tu energii a hlavně argumentaci, že to nestojí jen na subjektivním pocitu autora. Na téma chyb autorů před oslovením investora pořádáme i workshopy, ale v bodech ty hlavní jsou: příliš široké zaměření produktu, nedořešený business model, nereálná valuace (captable), nedostatečná znalost cílové skupiny a podceněná finanční náročnost projektu.   

Jistě máte mnoho zkušeností ze startupových prezentací. Jaká jsou základní pravidla pro elevator pitch?

Mít skvěle připravenou prezentaci pro investory je velice důležité, návodů a postupů je celá řada. Pokud jde o rychle zaujetí investora, tak je třeba splňovat následující: úderný začátek, uvést, jaký problém řešíte, jaký je potenciál trhu, vyzdvihnout unikátnost produktu a vyzvat investory k akci. Hlavně to nekomplikovat! Skvělé je umět představit to, co děláte, v jedné větě.

Busyman.cz založil v roce 2010 Filip Major při svém studiu na univerzitě. Tehdy bylo třeba vytvořit „místo“, kde by docházelo přehledným a bezpečným způsobem k interakci začínajících podnikatelů/startupů a tzv. andělských investorů, kteří zde hledají unikátní produkty a služby, které by podpořili v jejich vzniku, uvedení na trh, nebo růstu.

Původní idea, kdy začínající podnikatelé hledají nejen peníze, ale především zkušeného parťáka, který jim pomůže se podstatně rychleji posouvat kupředu, zůstává i dnes, ale postupně se rozšiřuje o celou řadu dalších služeb a možností, které pomáhají podnikatelům s celým STARTUP LIFE CYCLE. Od přípravy na podnikání samotné, revizi fungování firmy, mentoring, získání těch nejvhodnějších partnerů, investorů, distribučních kanálů, až po potenciální kupce (exit) v podobě velkých institucí, které jsou na Busyman.cz navázány.